מדוע לא נכנס משה לארץ ישראל?

הרב שבתי סבתו, ראש הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה יריחו, מסביר מה הסיבה לעונש שקיבלו משה ואהרן שלא להיכנס לארץ ישראל.

רפאל לוי , ח' בתמוז תשע"ח

הרב שבתי סבתו
הרב שבתי סבתו
צילום: מוסדות קריית משה