יהדות התורה תפוצל?

ב'דגל התורה' הליטאית לא אהבו את ההצהרה של ליצמן ולפיה אם חוק הגיוס יאושר סופית 'יהדות התורה' תפרוש מהקואליציה.

מיכל לוי , כ"א בתמוז תשע"ח

דרעי, ליצמן וגפני בפגישה בכנסת
דרעי, ליצמן וגפני בפגישה בכנסת
צילום: דוברות סיעת ש"ס

בסיעת 'דגל התורה' הליטאית לא אהבו את ההצהרה של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ולפיה אם חוק הגיוס יאושר סופית במתכונתו הנוכחית - 'יהדות התורה' תפרוש מהקואליציה.

על פי דיווח ב'כאן' - רשת ב', לאחר ההצהרה ניגשו חברי הכנסת 'דגל התורה' משה גפני ואורי מקלב לליצמן וביקשו הבהרות.

בהמשך אמרו גורמים ב'דגל התורה' כי האמירה של ליצמן "אינה מחייבת אותם". המשמעות היא, שגם אם אגודת ישראל תפרוש מהקואליציה, במידה ודגל התורה וש"ס יישארו - הממשלה לא תיפול.

הבוקר אמר ליצמן לעיתון 'המודיע' כי "כבר לפני שבעים שנה, ערב הקמת המדינה, הביע הרי"מ לוין זצ"ל, נשיאה הנערץ של אגודת ישראל, את עמדתה של היהדות הנאמנה, הרואה בלומדי התורה – את תקוות דור העתיד, ואת הרצון הבלתי מותנה שלה, שכל מי שנפשו תחפוץ בתורה ו'תורתו תהיה אומנותו' יוכל לעשות כן באין מפריע. כך היה כל השנים – וזו חובתנו גם לעת הזו, לאפשר לכל מי שחפץ בלימוד התורה לעשות כן באין מפריע", הבהיר ליצמן.

"אכן, נציגי הציבור החרדי עסוקים באלף ואחד נושאים, וכל אחד חשוב ונחוץ. השותפות שלנו בקואליציה, תורמת בהרבה מישורים, אבל לימוד התורה – עומד לפני הכל. ומכיון שכך, חייבים הדברים להיות ברורים: אנו דבקים בעמדתנו כהוראת מועצת גדולי התורה, ומתנגדים לחוק הגיוס שעלה בכנסת – ואם יעבור למרות זאת, נפרוש מהקואליציה".

בהמשך הרחיב אודות ערך הציות לגדולי תורה. "הציות להוראת מועצת גדולי התורה חייב להיות מוחלט והוא מביא רק ברכה. כל שאלה, כל דיון וכל החלטה – חייבים להיות מובאים לשולחנה, ורק מועצת גדולי התורה היא זו שתקבע לנציגי אגודת ישראל את אשר יעשו. ואנו מאמינים באמונה שלימה, שלא קם ולא יקום הכח שבעולם לנתק יהודים מתורתם וממורשת אבותם".