בקרוב: סוף לחברויות במספר מפלגות?

הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק לפיה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יוסמך לפעול כדי שאדם יוכל להיות חבר אך ורק במפלגה אחת.

חזקי ברוך , כ"א בתמוז תשע"ח

ח"כ מוטי יוגב
ח"כ מוטי יוגב
צילום: מירי צחי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית תיקון להצעת חוק המפלגות של ח"כ מוטי יוגב, לטיפול במצב בו אדם חבר במספר מפלגות בו זמנית.

על פי ההצעה, יוסמך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להצליב בין רשימות החברים של המפלגות השונות, על מנת להבטיח שלא יהיה אדם הרשום כחבר ביותר ממפלגה אחת.

כמו כן, הוצע שעדכון הפרטים האישיים של חברי מפלגה על-פי הנתונים המצויים במרשם האוכלוסין ייעשה גם לקראת הבחירות לכנסת ולא רק לקראת הבחירות המקדימות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "חוק המפלגות קובע כי אדם רשאי להצטרף כחבר מפלגה למפלגה אחת בלבד. אכיפת הוראה זו יכולה להיעשות באמצעות הצלבת רשימות החברים המצויות בידי כל מפלגה, ואולם, דרך זו לרוב אינה מעשית משום שאף מפלגה אינה מוכנה לחשוף את פרטי חבריה בפני מפלגה אחרת. בנוסף, רשאיות המפלגות לפנות למרשם האוכלוסין על מנת לעדכן פרטי החברים הרשומים כחברי מפלגה, אך התהליך מסורבל, ורוב המפלגות לא עושות כן".

"הצעת החוק מבקשת לחייב את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להצליב בין רשימות החברים של המפלגות השונות כדי להבטיח כי אינם חברים במספר מפלגות. כמו כן, מוצע לחייב את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעדכן את הפרטים האישיים של חברי המפלגה על-פי הנתונים המצויים במרשם האוכלוסין".

ח"כ מוטי יוגב אמר כי "מדובר בחוק חוצה מפלגות. ההצעה באה למנוע שקרים והונאות ולחזק את האמת והצדק והאמון במערכת. חובה עלינו לוודא שהמערכת הפוליטית שלנו פועלת בישרות וניקיון כפיים".