הרב יעקב אריאל נגד בג"צ

הרב אריאל קובע כי "במלחמה כללי הצדק שונים מאשר בחיים האזרחיים - בפרט כשמדובר באויב אכזרי"

עוזי ברוך , כ"ט בתמוז תשע"ח

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
צילום: אלירן אהרון

במאמר מקיף שפרסם הרב יעקב אריאל, מחשובי הפוסקים והרבנים בציונות הדתית ונשיאה של ישיבת ההסדר בעיר רמת גן, הוא תוקף את בית המשפט העליון בעקבות החלטתו שלא לאפשר למדינה להחזיק בגופות מחבלים כקלף מיקוח כדי לאלץ את החמאס להחזיר את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול הי"ד שנפלו במבצע 'צוק איתן'.

הדברים של הרב מובאים בכרך (ל"ח) החדש של השנתון תחומין מבית מכון צומת. הרב אריאל מוכיח במאמר כי לפי ההלכה צעד מהסוג הזה ראוי במסגרת מלחמה שמתנהלת בין מדינת ישראל לחמאס.

לדבריו החלטת בג"ץ היא דוגמא לשיבוש במערכות היחסים שבין הרשויות - השופטת והמבצעת. למרות שלפי ההלכה הרשות המבצעת כפופה למערכת המשפט, הדברים אמורים רק בהעמדת המלך לדין בגין האשמה אישית, אך באשר למלכות עצמה לא ניתן לדרוש מהרשות המבצעת שתהיה כפופה לחוק האזרחי הרגיל.

"הרשות המבצעת צריכה חבל ארוך דיו ומרווח רחב של שיקול דעת כדי לנהל את מדיניותה מתוך אחריות כבדה לאזרחיה, ובפרט בשעת מלחמה. ניהול מלחמה חייב להיעשות ע"י הצבא והקבינט, ועליהם לשקול שיקולים ציבוריים רחבים וארוכי טווח", כתב הרב. הרב אריאל קובע כי "במלחמה כללי הצדק שונים מאשר בחיים האזרחיים - בפרט כשמדובר באויב אכזרי".

לדבריו, יש צורך לבקר את הרשות המבצעת, ע"י סמכות-על המכירה בסמכות הרשות המבצעת לחרוג מכללי החוק האזרחי הרגיל, ומסוגלת לרדת לעומק שיקוליה. הרשות השופטת אינה יכולה לעשות זאת ואינה נושאת באחריות.

היא עוסקת בדרך כלל במישור האזרחי וזו גם זווית ראייתה ודרך חשיבתה, רק בית הדין הגדול היושב בלשכת הגזית מסוגל ומוסמך לכך. הרב אריאל קורא להציע תחליף לבג"צ שיורכב מאנשי רוח נעלים ומוסכמים על הציבור, שיש להם גם הבנה בנושאים ציבוריים מדיניים וביטחוניים, שיוכלו לבקר ואף לשפוט את הרשות המבצעת.

המאמר מתפרסם כאמור בכרך הראשון של תחומין שיוצא לאחר פטירת מייסדו, הרב ישראל רוזן. הרב מנחם פרל ראש מכון צומת אומר כי "תחומין היה לבמה מרכזית בהבאת דברה של ההלכה לעולם וזכות הרב רוזן בבניין זה תעמוד לעד".