האם אפשר להשתחרר מן המילים?!

לנדר ולשבועה יש כוח עצום ואסור לחללם, ובכל זאת ההלכה מאפשר להתיר ולבטל נדרים. האם אין בכך סתירה פנימית?

הרב יוני לביא, ארגון קהלים , א' באב תשע"ח

הרב יוני לביא
הרב יוני לביא
צילום: סיגל בדלוב