מכה משפטית לאריתראים

בית משפט בשוויץ קבע כי ניתן לגרש גם מי שעומדים בפני גיוס לשירות צבאי באריתראה.

גיא כהן , ג' באב תשע"ח

שווייץ
שווייץ
פלאש 90

בית משפט בשווייץ קבע כי ניתן לגרש מהגרים אריתראים גם אם פירוש הדבר שהם יגויסו לשירות צבאי באריתראה.

בפסק דין שנכתב בימים האחרונים קבע בית המשפט המנהלתי הפדרלי של שוויץ כי גירושם של מבקשי מקלט שבקשתם נדחתה הוא "גם חוקי וגם סביר".

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור של אריתראי על ההחלטה לגרשו, אשר הוגש בטענה כי הוא ייאלץ להתגייס לשירות לאומי אם יוחזר לאריתראה. הוא מהווה מכה משפטית נוספת לאריתראים שבקשתם למקלט נדחתה, לאחר שבאוגוסט האחרון פסק בית המשפט שניתן להרחיק בכפייה מהגרים אריתראים שעזבו את המדינה לאחר שסיימו את השירות הלאומי, כיוון שלא נשקפת סכנה כללית באריתראה.

בית המשפט בדק את הטיעון לפיו שירות צבאי באריתראה מהווה סוג של עבדות בכפייה. הוא מצא כי שירות צבאי באריתראה נמשך בממוצע 5 עד 10 שנים וכי קיימים דיווחים על התעללות במסגרת הצבא.

עם זאת, קבע, כי למרות שהתנאים בשירות הצבאי באריתראה קשים, הם לא חמורים עד כדי כך שניתן לאסור על גירוש אריתראים לארצם.

נציין כי בשווייץ כ-9,400 אריתראים בעלי אשרת תושבות זמנית.