המשטרה: מותר לשבת בהר הבית

היועץ המשפטי של מחוז ירושלים הבהיר שאין הנחיה האוסרת ישיבה בהר הבית, וציין כי עובדה זו חודדה לשוטרים והקצינים המוצבים בהר.

עדו בן פורת , ד' באב תשע"ח

הר הבית
הר הבית
צילום: מתי עמר/TPS

משטרת ישראל הבהירה היום (שני) כי אין איסור על ישיבה במתחם הר הבית, והודיעה כי חודדו הנהלים בקרב השוטרים והקצינים המאבטחים את ההר ואת קבוצות היהודים שמבקרות בו.

היועץ המשפטי של מחוז ירושלים, סנ''צ עו''ד מיכאל פרנקבורג, השיב לפניית של פעיל ימין יהודה פואה שטען כי שוטרים אסרו על שני בניו לשבת במהלך ביקורת בהר הבית בימים האחרונים.

''אין איסור על ישיבה במהלך הביקורים בהר הבית. כמי שמבקר תדיר בהר הבית אתה ודאי מודע לכך שבמהלך הביקור בהר, לדוגמא בנקודות בהן ניתנים הסברים, נוהגים המבקרים לשבת כעניין שבשגרה'', כתב היועמ"ש במכתבו.

לצד זאת, היועמ"ש של משטרת ירושלים מסביר כי ''יש לקחת בחשבון שני עקרונות נוספים המנחים את משטרת ישראל במסגרת תפקידה לניהול הביקורים בהר הבית בהיבטי סדר ציבורי, שלום הציבור וביטחונו, ונובעים משיקולים מבצעיים.

"האחד - מניעה ואכיפה של פרובוקציות מהאי ומאידך גיסא, פרובוקציות אשר כידוע פנים רבות להן. העיקרון השני הוא הצורך באבטחת המבקרים, דבר המחייב לעיתים (בכפוף לאילוצים מבצעיים וכתולדה משיקולים שונים) הגבלה מסוימת על משך הביקור בהר הבית.

''הגם שכאמור לא קיימת הנחיה לאיסור גורף על ישיבה בהר הבית, בעקבות פנייתך חודדו הדברים בקרב הגורמים הרלוונטיים", הדגיש סנ''צ פרנקבורג.