בשירות הלאומי נושמים לרווחה

מוסדות רבים היו אמורים לאבד את תקני השירות הלאומי החל מאוגוסט הקרוב, אלמלא אושר בקריאה שנייה ושלישית התיקון לחוק השירות הלאומי.

חזקי ברוך , ה' באב תשע"ח

שולי מועלם רפאלי
שולי מועלם רפאלי
צילום: הלל מאיר/TPS

בעיה טכנית שהיתה אמורה להביא לביטול אלפי תקני שירות לאומי נבלמה ברגע האחרון. התיקון לחוק השירות הלאומי אזרחי שקודם בהליך בזק על ידי יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם, אושר היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית.

על פניו התיקון בחוק הוא טכני בלבד ומתייחס לדחיית סעיף המימון המופיע בחוק השירות הלאומי אזרחי, אולם הוא משמעותי משום שאילו הכנסת היתה יוצאת לפגרה טרם אישורו של החוק בקריאה שנייה ושלישית, אלפי תקני שירות לאומי היו נשללים ממאות ארגונים שונים, החל מהראשון באוגוסט הקרוב.

לפני כשנה אושר חוק השירות הלאומי אזרחי שקבע מהם הקריטריונים למתן תקנים במימון המדינה עבור בנות שירות במוסדות רווחה וחינוך, כאשר תוקף סעיף זה אמור היה להיכנס לתוקף באוגוסט הקרוב.

יחד עם זאת טרם הושלמה עבודת המטה להגדרת מספר התקנים למוסדות דוגמת כפרי נוער, מוסדות טיפול בעולים חדשים ואפילו בני עקיבא.

עיכובים נוצרו בין היתר בשל הצורך בקיום דיונים רבים, בעיקר עם גורמי מקצוע במשרד המשפטים. העיכוב יצר מצב שבו סעיף התקצוב נכנס לתוקף אולם עבודת המטה המגדירה את הזכאות לקבלת התקנים לא הושלמה. המשמעות בפועל היא אובדן אלפי תקני שירות לאומי עבור ארגונים רבים.

כדי למנוע זאת, החלה לפני כשלושה חודשים יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי בקידום חקיקת בזק לתיקון החוק שתאריך את תוקף כניסת סעיף מימון התקנים בשנה. לפי הערכות הגורמים המקצועיים, בזמן זה יתאפשר להשלים את עבודת המטה שתגדיר את הזכאויות לתקנים.

ח"כ מועלם רפאלי אמרה לאחר אישור התיקון לחוק כי "עבודת המטה להגדרת הזכאות לקבלת מימון עבור תקני שירות לאומי לארגונים השונים חייבת להיעשות באופן מקצועי, אולם היא מורכבת ומחייבת את מעורבותם של גורמים ממשלתיים ואזרחיים רבים. תקפת הזמן שהוקצתה לכך מלכתחילה לא היתה מספיקה ויש לתת מרווח זמן סביר להשלמתה".

שר-שלום ג'רבי, מנכ''ל רשות השירות הלאומי אזרחי, הוסיף כי "מדובר בחוק הכרחי על מנת שמאות מתנדבות שכבר שובצו למקומות השירות לא ימצאו עצמם בלי מקום עם פתיחת שנת השירות. כך גם אסור לפגוע במקומות השירות שזכו בתקנים ומבצעים עבודה חשובה בתחומי חינוך, רווחה וקליטת עליה".