החמרה בעונשו של ניסים מור

בית המשפט העליון נענה לבקשת הפרקליטות והחמיר בעונשו של סגן המפכ"ל לשעבר שהורשע בהטרדת שוטרות והפרת אמונים.

ערוץ 7 , ו' באב תשע"ח

ניסים מור
ניסים מור
צילום: פלאש 90

בית המשפט העליון בהרכב בראשותו של השופט סולברג, החמיר את עונשו של סגן המפכ"ל לשעבר ניסים מור והטיל עליו עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות.

מור הורשע בעבירות של הטרדה מינית והפרת אמונים וערעורו על ההרשעה נדחה בערכאה נמוכה יותר.

בפסק הדין קבע בית המשפט העליון כי "מרכז הכובד בעניינו של המשיב מצוי בעבירת הפרת האמונים ובנסיבות האופפות אותה. התיאור העובדתי של מעשיו שהם הודה, משקף תמונה עגומה וקשה של פעולה ממושכת וחוזרת מצידו של המשיב כלפי השוטרות המתלוננות לאורך תקופה ארוכה".

"המשיב פעל בשעה שכיהן כניצב במשטרה בתפקיד סמפכ"ל, שרק המפכ"ל בכיר ממנו, תוך ניצול מעמדו ותפקידו בניסיון ליצור קשר אישי ואף מיני עם המתלוננות, כולן שוטרות שדרגתן נמוכה משלו, שתיים מהן אף שוטרות זוטרות, באופן שמנע מהן לסרב לו באופן נחרץ. על פי האמור בכתב האישום עצמו, במעשיו אלו קלע עצמו המשיב לניגוד עניינים בין עניינו האישי במתלוננות לבין האינטרס המקצועי והממלכתי עליו הופקד מכח תפקידו, כאשר בחלק מן המקרים פעל בעניינן של המתלוננות בשעה שבקשותיהן נדונו או היו תלויות ועומדות בפני הגורמים הרלוונטיים, שהיו כפופים אליו", קבעו השופטים.

עוד קבע בית המשפט כי על רקע זה יש טעם רב בעמדת הפרקליטות לפיה, "לנוכח מעמדו הבכיר של המשיב כמי ששימש שני בתפקידו למפכ"ל המשטרה, פיקד על אלפי שוטרים וניצל רום מעמדו זה לביצוע עבירות בשוטרות הכפופות לו, עלולה מידת עונשו לשמש סמן עליון לענישה בעניינם של בכירים פחות, בין במשטרה ובין בשירות הציבור בכלל. בנסיבות אלה, קביעת נורמה עונשית הולמת היא עניין בעל משמעות ציבורית חשובה החורגת במובהק מעניינו הפרטי והאישי של המשיב, מקום בו לא ניתן לאתר בפסיקה נורמת ענישה נוהגת ומקובלת. וכזו – אין."

פרקליטות המדינה ציינה בבקשתה כי סוגיית העונש שהוטל על מור מעלה שאלה משפטית-ציבורית כללית, שעניינה נורמת הענישה ההולמת עובדי ציבור המנצלים את תפקידם ואת מעמדם, ומפרים את אמון הציבור על ידי ערוב בין עבודתם לבין מאווייהם המיניים וניצול עובדות הכפופות להם לשם כך.

בערעור, שהוגש באמצעות סגנית מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד נעמי גרנות, טענה פרקליטות המדינה כי יש להחמיר בעונשו של מור. "כיון שבענייננו מדובר כאמור בבעל התפקיד השני במעמדו בהירארכיית המשטרה, ישנה חשיבות ציבורית יתרה בגינוי המלא של המעשים. לגינוי כזה עשויה להיות השלכה מיטיבה שתחלחל אל כל שדרת הניהול של המשטרה - ואף מעבר לגבולות המשטרה - על נורמות הניהול וההתנהלות הבסיסיים במקומות העבודה בכלל ובשירות הציבורי בפרט".

עורכת הדין יונית נחום, המייצגת את השוטרת בתביעה האזרחית נגד מור מסרה בתגובה, "אנו מברכות על החמרת עונשו של ניסים מור. כולי תקווה שהחלטת בית משפט העליון תהווה אבן דרך לבתי המשפט בבואם לגזור את עונשם של עברייני מין וכי הפיצוי שתקבל מרשתי בתביעתה האזרחית יהיה הולם אף הוא את חומרת המעשים והשפעתם על חייה".