ייפוי כוח מתמשך - למה זה כדאי?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מגיל 18 ומעלה לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד.

, י"א באב תשע"ח

ייפוי כוח
ייפוי כוח
צילום: pixabay

זאת וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו, כל זאת בתנאי שהוא מבין היטב את משמעות הפעולה והשלכותיה. ייפוי כוח זה נחשב לתחליף העיקרי לאפוטרופסות שנקבעת על ידי בתי המשפט וכאשר האדם, לרוב, אינו כשיר משפטית לקבל החלטות בצורה רציונלית תקינה בשל מצב נפשי/פיזי זה או אחר. בהליך זה ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר שיתחילו לפעול אם וכאשר הממנה יגיע למצב בו הוא יוגדר כאחד שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות כנדרש בעצמו. מינוי מיופה הכוח אינו דורש החלטת בית משפט ואינו כפוף לאישור בדבר כשרות הממונה.

יתרונות ההליך

היתרונות של הליך ייפוי כוח מתמשך הם רבים וחשובים, אך בראש ובראשונה נוגעים לשתי נקודות מרכזיות:

הממנה יכול להחליט, בעודו כשיר, על האדם או האנשים אשר ידאגו לו ולענייניו בעתיד וכך לבחור באלו שמכירים היטב את צרכיו ויפעלו על פיהם כנדרש. הממנה יכול להחליט באילו נושאים ותחומים (עניינים אישיים, רפואיים, ענייני רכוש וכו') יטפל כל אחד מן הממונים שנקבעו, מי ייצג אותו בכל נושא ומי יבצע פעולות נדרשות בכל תחום. עניינים אישיים לדוגמא יכולים להוות הצרכים היומיומיים ועניינים שוטפים כאשר במקביל ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק בעבור נושאים בריאותיים רגישים.

בהמשך לדברים, החוק מאפשר למנות מיופה כוח יחיד וכן מיופה חלופי למקרה בו הראשון לא יכול לתפקד מסיבה זו או אחרת. במקרה של מספר מיופיי כוח ניתן כאמור לקבוע מהן סמכויותיו הברורות יש כל אחד - האם יפעלו יחד או לבד ומי האדם שיכריע במקרים של חילוקי דעות. לעניין זה משמעות עמוקה לאופן בו ייראו חיי הממנה אם וכאשר ביום מן הימים לא יוכל לקבל החלטות על ניהול חייו באופן עצמאי, כך למעשה הממונה יהיה חייב לפעול על פי ההנחיות המקדימות של הממנה. במקרה ובו לא ניתן לבצע את הפעולות המוגדרות בשל סיבות שונות, יהיה חייב הממונה לפנות לבית משפט בצורה מסודרת כדי לקבל הוראות ברורות כיצד לנהוג.

איך זה מתבצע?

ראשית את ההליך המשפטי עצמו יש לעשות בליווי עו"ד אשר הוכשר והוסמך על ידי משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי, לערוך לאדם ייפוי כוח מתמשך – לצורך העניין עורך הדין חייב להיות בעל תעודה חתומה על ידי האפוטרופוס הכללי כמוסמך לערוך את ההליך ולהיות רשום במאגר המנוהל על ידו.

במעמד המינוי יחתמו הממנה והממונים על המסמכים הנדרשים לייפוי הכוח בנוכחות עורך הדין אשר לבסוף חותם על כל ההסכמות הכתובות ומעבירן לאפוטרופוס הכללי, זהו תנאי הסף לכניסתו של ייפויי הכוח המתמשך לתוקף. לסיכום הדברים, עריכת ייפוי כוח מתמשך כדאית למען הבטחת עתיד ברור ומסודר. הליך זה נחשב כיום לעדיף לעומת ההליך של מינוי אפוטרופוס שכרוך, במרבית המקרים, בבירוקרטיה סבוכה יותר מול בתי המשפט.