ניתוח ספרותי ורעיונות נפלאים

הספר מקבץ תילי תילים של רעיונות הבנויים סביב מעגל השנה בהסתמך על דרשות חז"ל ומדרשי אגדה. ד"ר לאה ויזל כותבת על הספר "דרשה"

ד"ר לאה ויזל , י"ב באב תשע"ח

דרשה
דרשה
צילום: כריכת הספר

"דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה"- מפרש הרלב"ג על אתר: כשאשת החיל עוסקת במלאכת הטווייה היא עושה זאת בחפץ לב ובהתלהבות ולא רק כדי לצאת ידי חובה.

הידיים כביכול חפצות וששות לפעול מעצמן לשם השלמת המשימה.

ב"ה זוכות נשות דור הגאולה, לדרוש בציבור ופחות בצמר. לעיין , ללמוד, לחקור ולפתוח ספר. אל חפץ הכפיים נוסף גם חפץ הלב להעמיק במקצועות התורה השונים ולהיות שותפות פעילות בהרבצת תורה.

לאחרונה אף יצאו ספרים תורניים של נשים, אף שמדובר רק בניצנים ראשונים. בין אלו, עתיד ספרה של הרבנית ד"ר פנינה נויבירט הנקרא "דרשה" לזכות למקום של כבוד בכל ספריית בית מדרש, בית או מדרשה.

הספר מקבץ תילי תילים של רעיונות הבנויים סביב מעגל השנה בהסתמך על דרשות חז"ל ומדרשי אגדה. הדברים כתובים בשפה קולחת המעבירה לקורא תחושה של הקשבה לדרשה. המחברת אף נסמכת על פרשנות של ראשונים ואחרונים לרבות כיוונים חסידיים כמו שפת אמת, ר' צדוק ואחרים ומאירה באור חדש גם מקורות מוכרים.

הספר אינו מכיל ניתוח אקדמי של המקורות, כי אם ניתוח ספרותי הפונה אל הקורא בשפתו ונוגע לעולמו הרוחני. ניתוח מדרשי האגדה חושף את הרעיונות הנפלאים החבויים באגדה ומביא לידי ביטוי את יחסו של הרמב"ם לעולם האגדה : "הדרשות ההן, כשיסתכלו בהן הסתכלות שכלית, יובן בהן מהטוב האמיתי מה שאין למעלה ממנו".

אף שההקשר הוא ימים טובים ומועדים, הרעיונות מתאימים גם לימים שגרתיים. כך מצאתי את עצמי קוראת בחודש סיוון על ראש השנה ודולה רעיונות הרלבנטיים באופן כללי לחיים של משמעות, לחיים של תורה ועבודה. עיסוק רב ביחס שבין קודש לחול ובאיזונים החיוניים לחיים ארוכים ובריאים. הספר מורכב מפסקאות קצרות המאפשרות לבחור בין קריאה מקוטעת של כל חלק בנפרד לבין קריאת הרעיונות כמקשה אחת.

החלק החותם את הספר מכיל הערות חינוכיות מאלפות ששובצו בסוף השנה העברית לרגל חזרת התלמידים לספסל הלימודים. עצם ההכללה של השיבה לבית הספר בתוך אירועי השנה הראויים לציון מהווה חידוש ומעורר למחשבה: הלימוד התמידי וההתנהלות בשגרה אף הם סיבה למסיבה.

בסיכום, "דרשה" תשמש את כל מי שמחפש רעיון עמוק ובהיר לקראת חג שמתקרב, אם לצורך שיעור ואם לצורך העמקה אישית.

"דרשה" של הרבנית ד"ר פנינה נויבירט בהוצאת משכל (ידיעות ספרים), 2018- מומלץ.

---

הרבנית ד"ר לאה ויזל היא דיקאנית הסטודנטיות במכללת אורות ישראל