שהחיינו בחופה - גם לאשכנזים

הרב יעקב אריאל קורא גם לחתנים אשכנזים לברך שהחיינו על הטלית ועל האישה

ערוץ 7 , י"ד באב תשע"ח

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
צילום: אלירן אהרון

במאמר שפורסם בכרך החדש (ל"ח) של השנתון תחומין מבית מכון צומת קרא הרב יעקב אריאל לאמץ מספר מנהגים שהתחדשו בחופות בשנים האחרונות: ביניהם – ברכת שהחיינו על טלית גם לאשכנזים והוספת תרגום עברי לכתובה.

הרב קורא לאמץ מספר מנהגים שהתחדשו בחופות בשנים האחרונות. בין השאר הוא משבח את מי שמוסיפים תרגום עברי לקריאת הכתובה ע"מ שהחתן והכלה והציבור, יבינו במה מדובר.

הרב מברך גם על כך שהקהל יושב בעת החופה. למרות שמנהג זה הגיע מחו"ל, הוא תורם לשמירה על השקט ועל כבוד המעמד, והוא אלטרנטיבה למצב גרוע יותר שבו הקהל מדבר בעת החופה, הרב מציין כי יש לקרוא לציבור לעמוד בעת ענידת הטבעת, כפי שההלכה דורשת לעמוד לכבוד מי שמקיים מצווה.

הרב אריאל גם מברך על כך שחתנים יוצאי אשכנז מאמצים את מנהג הספרדים לברך 'שהחיינו' על טלית חדשה. והדבר פותר את הבעיה מדוע אין מברכים 'שהחיינו' על האישה החדשה, וכן האישה על בעלה החדש. הוא מברך על כך שהרב המקדש נושא דברי תורה קצרים לפני החופה ומבקש להקפיד לשבור את הכוס באמצע שירת אם אשכחך ירושלים ע"מ לבטל את המנהג השגוי שהקהל מאחל 'מזל טוב' על... חורבן ירושלים.

במאמר הוא מתייחס גם להעדפת רבים מהאשכנזים לחזור אל המנהג המקורי ולחגוג את עליית החתן לתורה בשבת שלאחר החתונה, כמנהג הספרדים (אשר כינו שבת זו שבת 'ואברהם זקן' ע"ש הקריאה שנהגו לקרוא לעליית החתן).

כך, כותב הרב, חוזרת השבת הקודמת לחתונה לממדיה הצנועים, עם שירה לחתן בזמן עלייתו לתורה וקידוש מצומצם בלבד, והשמחה העיקרית נערכת יחד עם הכלה בשבת שבשבעת ימי המשתה.