עלייה להר הבית - רק בטהרה ולפי ההלכה

הרב ליאור קובע כי אין להדריך עולים להר הבית שלא עושים זאת בטהרה כדין, גם אם עקב כך יכנסו לאזורים שהכניסה אליהם אסורה לחלוטין.

ערוץ 7 , י"ד באב תשע"ח

הרב דב ליאור
הרב דב ליאור
צילום: אריה מינקוב

הרב דב ליאור, אחד מחשובי פוסקי ההלכה התומכים בעלייה להר הבית, התייחס לאחרונה בתשובה לשאלת גולש באתר "ישיבה" לסוגייה של עלייה להר הבית של מי שאינם שומרים על גדרי ההלכה.

בראשית השאלה תיאר הגולש השואל את המציאות, "מפעם לפעם פונות לעולי ההר בטהרה קבוצות של חילונים וחילוניות המעוניינים לעלות להר הבית. רבים מהם עולים בטומאה בוודאות גמורה. חלק ניכר אף מגיעים כשנעלי עור לרגליהם".

בעקבות זאת הציג השואל בפני הרב ליאור את הדילמה שהוא וחבריו עומדים בפניה, "אם נדריך אותם בביקורם בהר - נוכל לדבר אתם על יהדות ומקדש, ולוודא שלא יכנסו לרמה המוגבהת, ולא יעברו על איסור כרת. מאידך, בזה שנדריך אותם, ניתן לגיטימציה לעלייתם בטומאה ונבטל מצוות עשה של שילוח טמאים ושמירת המקדש. כיצד יש לנהוג לפי ההלכה?".

הרב ליאור השיב וקבע שאין לתת לגיטימציה לעלייה להר הבית שלא כהלכה, גם במחיר מעבר של העולים הללו על איסורים חמורים יותר, "נראה בפשטות שאין לתת לגיטימציה לעלייה להר הבית בטומאה גם אם בכך תימנע עלייה לרמה".

"עדיף שלא יעלו כלל מאשר שיעלו בטומאה ובהעלמת עין של העולים בטהרה. העיקר שאתה לא תתמוך ולא תסייע, אפילו בעקיפין לעלייה להר הבית שלא כהלכה", הוסיף הרב ליאור.