דעה:
משתמשים וזורקים

לשמאל והתקשורת לא אכפת מהפגיעה במרקם היחסים עם העדה הדרוזית. להפיל את הימין – זה הדבר היחיד שהם רואים מול העיניים.

צחי לוי , ט"ו באב תשע"ח

לפיד ויעל גרמן
לפיד ויעל גרמן
צילום: הלל מאיר/TPS

הגיע הזמן לקרוע את המסכות: השמאל הישראלי עושה שימוש ציני בדרוזים כדי לנגח את חוק הלאום, מסיבות פוליטיות טהורות.

לא אכפת להם מהפגיעה במרקם היחסים עם העדה הדרוזית, להפיל את הימין – זה הדבר היחיד שהשמאל והתקשורת בשירותו רואים מול העיניים.

הקמפיין הפוליטי-ציני הזה פורט במכוון על הנימים הכי רגישים אצלנו, היהודים, המרגישים מחויבות אמת כלפי חברינו הדרוזים. עכשיו, אנחנו אמורים להרגיש לא נעים מהדרוזים כי חוקקנו את הברור מאליו, שזו מדינת הלאום שלנו.

גם שר האוצר משה כחלון הצליח להביך את עצמו בראיון בגל"צ כשטען כי אפשר שהחקיקה הייתה נמהרת. זו כמובן שטות מוחלטת, החוק היה בדיונים חודשים ארוכים, הביקורת של כחלון רק מראה עד כמה הוא פוליטיקאי רך השואף לרצות ככל הניתן את שומעיו.

ההשוואה למגילת העצמאות מביכה את המשווים: כל מי שקורא את מגילת העצמאות ואח"כ את חוק הלאום, מבין שהמגילה הרבה יותר יהודית ולאומית מהחוק. היא מפרטת את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל, את הזכויות הלאומיות שלנו בארצנו, זכויות היסטוריות, טבעיות וגם בינלאומיות.

אלא מה, המגילה היא הצהרה רחבה של עקרונות היסוד של המדינה, היא כוללת סעיפים נוספים שלא קשורים לאופייה היהודי של המדינה. מטבע הדברים מייסדי המדינה, בדוחק הזמן, רצו לתת ביטוי הצהרתי לערכים אלו אל מול הקהילה הבינלאומית, ערב הקמת המדינה. אך מגילת העצמאות היא לא חוקה! אין לה שום תוקף משפטי מחייב.

לישראל יש 16 חוקי יסוד המהווים את החוקה הכמעט שלמה שלנו. עובדתית, גם בית המשפט העליון, מתייחס אל חוקי היסוד כחוקה ומפרש את חוקי הכנסת ופעולות הממשלה לאורם.

הכשל העיקרי של מבקרי חוק הלאום משמאל הוא התעלמותם מהעובדה שחוק הלאום עומד לצד כל חוקי היסוד של מדינת ישראל, לא לפניהם אך לא אחריהם. החוק הוא סך הכל אחד הפרקים בחוקה. הדרישות החצופות לשנות אותו מתעלמות מכך שהערכים אותם דורש השמאל להכניס לחוק הלאום נמצאים ממילא בפרקים אחרים של החוקה: בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד חופש העיסוק.

משקלם של חוקים אלו זהה למשקלו של חוק הלאום, לכן, יש להפנות את חברינו הדרוזים לסעיפים אלו ולהסביר להם שהשמאל הישראלי בסך הכל משתמש בהם לצרכיו הפוליטיים. האם מנהיגי המחאה הדרוזית לא מבינים זאת? אפשר שחלק באמת הוטעו, אך אין לפסול שחלקם שייך לשמאל הישראלי (בדיוק כפי שישנה חלוקה פוליטית אצל היהודים בין ימין ושמאל כך יש גם באופן טבעי אצל הדרוזים) ולכן, נוח לחלק מהמוחים להשתמש בחוק הלאום כעוד סיבה לתמוך באופוזיציה.

בחוק הלאום אסור לשנות אפילו אות אחת. ועדיין - יש מקרב הדרוזים רבים שהוטעו וכן מרגישים עצמם פגועים מהחוק, ולכן טוב יעשה ראש הממשלה אם יוביל החלטת ממשלה הצהרתית המתייחסת למחויבות של מדינת ישראל לעדה הדרוזית ובמקביל יוביל תכנית פיתוח כלכלית בישובים הדרוזים בשיתוף נכבדי העדה.