'הביטוח הלאומי יקרוס מוקדם מהצפוי'

שר הרווחה מזהיר: לפי תחזית עדכנית הביטוח הלאומי עלול לפשוט את הרגל בשנת 2037 – 8 שנים לפני התחזית בדו"ח האקטוארי הקודם.

חזקי ברוך , י"ז באב תשע"ח

מתריע. השר חיים כץ
מתריע. השר חיים כץ
צילום: לשכת השר

שר העבודה והרווחה חיים כץ הציג הבוקר (ראשון) בפני פורום שרי הליכוד נתונים מתוך הדו"ח האקטוארי החדש שהוכן לבקשתו, המציג נתונים מדאיגים על מצבו של הביטוח הלאומי.

לדברי השר כ"ץ, "קופת הביטוח הלאומי תכנס לגירעון שוטף בתוך ארבע שנים. יש להפוך את הביטוח הלאומי למוסד עצמאי ובלתי תלוי".

לפי תחזית עדכנית הביטוח הלאומי עתיד להיכנס בעוד 4 שנים, בשנת 2022, לגירעון שוטף – 5 שנים מוקדם מהצפוי ועלול לפשוט את הרגל בשנת 2037 – 8 שנים לפני התחזית בדו"ח האקטוארי הקודם.

כץ תכנן להציג את הד"ח המעודכן היום בפני הממשלה אולם הישיבה בנושא נדחתה לחודש ספטמבר. הדוח החדש מציג תחזית קודרת לפיה החל משנת 2022 (במקום 2026 לפי הדו"ח האקטוארי האחרון) התשלומים לציבור צפויים להיות גבוהים מתקבוליו והביטוח הלאומי יאלץ להשתמש בקרן הרזרבה שלו למימון התשלומים.

בשנת 2037 (במקום 2045 לפי הדו"ח האחרון) הקרן תתרוקן לחלוטין והביטוח הלאומי לא יוכל לעמוד במלוא התחייבויותיו על פי החוק.

על בסיס הסכם בין הביטוח הלאומי לאוצר המדינה משנת 1980, הביטוח הלאומי מפקיד את עודפי הגבייה יחד עם החזרי הקרן השנתיים (כ־25 מיליארד ש"ח בשנה) באג"ח ייעודי. הפקדה זו היא סך חוב הממשלה לביטוח הלאומי שעמד בשנת 2017 על 206 מיליארד ש"ח.

סיכון נוסף שמשפיע על היכולת של הביטוח הלאומי לשלם קצבאות לאורך זמן הוא התלות הגדולה של הביטוח הלאומי בתקציב המדינה. הקצאת האוצר לביטוח הלאומי לפי החוק עומדת כיום על כ־58% (שהם כ־27 מיליארד ₪) מסך התקבולים. מדובר בתלות הגבוהה ביותר שהייתה לביטוח הלאומי בתקציב המדינה. כמו כן, השתתפות זו עתידה לגדול בתוך עשור ותגיע בשנת 2030 לכ-50 מיליארד ₪. העלייה בהסתמכות על תקציב המדינה לתשלום וההתחייבויות הביטוחיות השוטפות היא מגמה מסוכנת שעשויה להוביל לחוסר יציבות.

לאור זאת שר העבודה והרווחה חיים כץ העלה בפני השרים שורה של צעדים מידיים שיש לקדם בדחיפות ע"מ למנוע קריסה של הביטוח הלאומי.

1. סיום ההסכם הקיים עם האוצר וניהול עצמאי של עודפי ההכנסות.

2. יצירת מנגנון שאינו תלוי בתקציב המדינה – להבטחת יציבות פיננסית שוטפת באמצעות עדכון דמי ביטוח לאומי.

3. הסדרת תשלומי המדינה לביטוח לאומי – מעבר מתשלום שרירותי כאחוז מגביית דמי ביטוח לשיפוי בגין מבוטחים שפטורים מדמי ביטוח לאומי.

4. ניהול כל הסעיפים שאינם ביטוחיים כחשבון סגור ונפרד מהתקציב הביטוחי, לדוגמה מענק אשפוז לבתי חולים או עבודה מועדפת.