דרישה: לעכב ביטול חלק מכיתות הכוננות

ועדת המשנה לענייני מרחב התפר עסקה בדיון פגרה מיוחד בהחלטה צה"ל לשנות את הטיפול בכיתות הכוננות היישוביות ולבטל את חלקן.

חזקי ברוך , י"ח באב תשע"ח

תרגול כיתת כוננות. אילוסטרציה
תרגול כיתת כוננות. אילוסטרציה
הלל מאיר

ועדת המשנה לענייני מרחב התפר, בראשות ח"כ אבי דיכטר, קיימה היום (שני) דיון פגרה מיוחד בנושא החלטת עבודת המטה הצה"לית על עתיד כיתות הכוננות.

נציגי מערך הגבולות של צה"ל, אשר ריכזו את עבודת המטה, הציגו לוועדה את עקרונותיה, על פיהם עוצבה תפיסת ההגנה הצה"לית ביישובים שבאחריותם, תוך בחינת שיקולים מבצעיים מקצועיים וכן ניהול סיכונים.

עבודת המטה, אשר אושרה ע"י הרמטכ"ל, התבססה על המיקום הגיאוגרפי של היישוב וההיסטוריה באותה גזרה, אך הערכות המצב לגבי היישובים יתקיימו כל העת בכדי לקבוע את רמת האיום, והאם היא מצדיקה את קיומה של "מחלקת הגנה שבשגרה", אשר תקבל ציוד מיגון ונשק, ותתאמן בבית הספר הייעודי שהוקם לנושא, באופן תדיר, בכדי לשמור על רמת כשירות גבוהה.

נציגי מערך הגבולות מסרו לוועדה כי הוחלט לקבוע סדר עדיפויות בהתאם לרמת האיום, בכדי לתת מענה מיטבי לכ-350 יישובים אשר נבחרו, לעומת מענה שטחי יותר לכלל היישובים שבגזרת אחריות הצבא, וכי באותם יישובים שלא נבחרו אכן לא תהיה מחלקת הגנה וייאסף מהם הציוד והנשק.

לשאלת יו"ר הוועדה אודות שיתוף גורמי ביטחון הפנים בעבודת המטה, השיבו נציגי צה"ל וכן נציג מג"ב כי זוהי עבודת מטה פנימית ובלעדית של צה"ל, על היישובים שבאחריותו, ולכן אינה עוסקת בסוגיית היישובים שבאחריות ביטחון הפנים והפעלת כח האדם והציוד בהם.

בדיון השתתפו מספר קציני ורכזי ביטחון יישוביים אשר אמרו כי צה"ל הודיע להם, חד-צדדית וללא אפשרות לשיח, על ההחלטה ועל תאריך ברבעון האחרון של השנה בו ייאספו הנשקים מאותם יישובים, שלא הוגדרו כדורשים מחלקה, וישאירו את קציני ורכזי הביטחון לבדם, עד להגעת כוחות הצבא.

לאור מצב הדברים קראה הוועדה לעצור את מהלך השינוי עד להסדרתו ע"י כל הגופים המעורבים.

יו"ר הוועדה, ח"כ אבי דיכטר סיכם את הדיון ואמר כי "זוהי סוגיה חשובה ברמה הלאומית, אך הוועדה לא התרשמה שעד כה יש תפיסה לאומית מסודרת. מחלקת הגנה עשויה להיות כל ההבדל בין אירוע שהצליחו להכיל לבין אירוע שהסתיים באופן טראגי, ואויבנו לא מתחשבים במיקום הגיאוגרפי ביחס לקו התפר כדי להוציא את זממם לפועל".

"צה"ל עשה את הטוב ביותר שהוא יודע לעשות, בגבולות האחריות שלו, אך שאר הגופים במצב לא ברור, ועל המטה לביטחון לאומי לבחון את משמעויות עבודת המטה הסופית של צה"ל אל מול שאר משרדי הממשלה והמציאות בשטח. הוועדה מבקשת כי לא יתבצע כל שינוי בשטח, לפחות עד ינואר 2019, עד שתתקבל בוועדה תמונה ברורה מטעם גורמי הממשלה, אותה יהיה ניתן בכלל לבחון, כי תמונת המצב כעת היא לא סבירה", דברי דיכטר.