האם תם עידן שיעורי הבית?

משרד החינוך ממליץ להמיר את שיעורי הבית בדגש שישימו מורי בתי הספר היסודיים על כישורי כתיבה וקריאה. הפולמוס הציבורי כבר מתחיל.

שמעון כהן , י"ט באב תשע"ח

עידן חדש?
עידן חדש?
צילום: ISTOCK

משרד החינוך מעביר המלצה לבתי הספר היסודיים להחיל שינוי דרמטי בהתנהלותם מול התלמידים ולבטל את שיעורי הבית.

על פי ההמלצה במקום שיעורי הבית יתמקדו בתי הספר בהשקעה לפיתוח כישורי קריאה. ההמלצה עושה את צעדיה הראשונים וכבר כצפוי, מעוררת פולמוס בין תומכים למתנגדים.

תומכי המהלך רואים בו כזה שמהווה ריענון לתפיסת החינוך המקובעת מזה עשרות שנים ומייצרת נוגדנים אצל ילדי בתי הספר כלפי הלימודים וכלפי המורים. זאת בשעה שתלמידים מגלים חסך של ממש ביכולות הקריאה והכתיבה שלהם, תחום הנצרך להמשך חייהם.

התומכים מציגים מחקרים שנעשו בעולם והוכיחו כי אין קשר בין רמת ההצלחה של תלמידים לבין מתן שיעורי בית.

מנגד סבורים המתנגדים כי ביטול שיעורי הבית יניב רידוד של הלימודים ופגיעה ברמת ההשקעה ובמסוגלות ההשקעה של התלמיד בחומר הנלמד. המתנגדים מציינים עוד כי שיעורי בית מאפשרים להורים להתעדכן במצבם הלימודי של הילדים ובמידה והדברים נעשים בצורה נכונה הם גם מאפשרים יצירת קשר בינאישי בין ההורים לילדיהם.

נראה כי כהמלצות ומהלכים קודמים של משרד החינוך גם המהלך הנוכחי יגרור דיון ציבורי שיימשך לפחות עד ראשית שנת הלימודית המתקרבת.

אתי סאסי, מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך מדגישה בראיון הבוקר לניב רסקין ב'קשת' כי מדובר בהמלצה בלבד ושמשרד החינוך סומך על הנהלות בתי הספר שידעו לקבל את ההחלטה הנכונה והמתאימה להם.

לדבריה ההמלצה מגיעה בעקבות טרוניות של תלמידים והורים נגד שיעורי הבית, ועם זאת לא מדובר בכלל שיעורי הבית בכלל המקצועות, ובמקצועות כמו אנגלית ומתמטיקה דרוש תרגול ביתי, אך גם את שיעורי הבית הללו יש לבחון כיצד לבצע ובאיזה היקף, בהתאם ליכולותיו של התלמיד.