שחרור מוקדם למאות אסירים

על פי ההצעה בשלוש השנים שלאחר כניסת החוק לתוקף, תקופות השחרור המנהלי יעלו באופן דרמטי

ערוץ 7 , כ' באב תשע"ח

כלא
כלא
צילום: iStock

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה היום (ד'), פה אחד, לקריאות שניה ושלישית, את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר אשר מאריכה את תקופות השחרור המנהלי, כהוראת שעה לשלוש שנים.

על פי הסכמות עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן ומזכיר הממשלה צחי ברוורמן, הצעת החוק תעלה במליאה רק לאחר שתושג הסכמה בין השר ארדן למשרד האוצר בעניין.

בהצעת החוק מוצע להרחיב את היקף השחרור המנהלי, אשר מלכתחילה נותר כדי להתמודד עם מצוקת המקום בבתי הסוהר.

על פי ההצעה, בשלוש השנים שלאחר כניסת החוק לתוקף, תקופות השחרור המנהלי יעלו באופן דרמטי: לאסירים שנגזרו עליהם עד שנתיים מאסר, תוגדל התקופה פי ארבעה, לאסירים שנגזרו עליהם עד ארבע שנות מאסר תוגדל התקופה פי שלושה ולאסירים שנגזרו עליהם מעל ארבע שנות מאסר תוגדל התקופה פי שניים. כמו כן, לנציב בתי הסוהר תינתן סמכות, באישור היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את התקופות הקבועות בחוק בשבועיים נוספים.

עוד נקבע בהצעת החוק, כהוראה קבועה, כי סמכות נציב בתי סוהר להורות על שחרור מנהלי תהיה סמכות חובה ולא סמכות רשות, אך בכל מקרה לא ישוחרר אסיר שלא ריצה מחצית ממאסרו.

הצעת החוק תחול מה-20.12.2018.