דעה
עשרת הדברות למחאת הלהט"ב

לא תרצח את מהות האדם ונורמליותו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אדם נבראנו ולא בהמה.

יוסי מירון , כ"ב באב תשע"ח

מצעד הלהט"ב
מצעד הלהט"ב
פלאש 90

מחאת ארגוני הלהט"ב בהעצמת התקשורת ושותפיה התפרצה עלינו דווקא בשבוע בו קראנו את עשרת הדברות, יסודות התורה. ואולי לא בכדי קרה כך...

אנוכי ה' אלוקיך שהוצאתיך ממצרים ונתתי לך תורת אמת ונצח והיא אשר מכוונת את חיינו ונטיותינו ולא רגשות, דחפים ויצרים בין אם אמיתיים ובין אם מדומים.

לא יהיה לך אלוקים אחרים. לא אלוקי תקשורת ולא אלוקי רייטינג, לא פסל הפוליטיקלי קורקט ולא תמונת הברנז'ה, לא אלוהי זימה ולא צלם הלהט"ב. לא תשתחווה לעדר ולא תעבוד לרוח נושבת וחולפת. לא תגור מהם ולא תפחד להביע דעת תורה כי 'עבד ה' הוא לבדו חופשי'.

לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא, לא תשתמש בשמו להכשיר את המשוקץ ולא תצטט מדברי תורתו וחכמיה בכדי להתיר את האסור ולטהר את הטמא. אל תאמר "חביב אדם..", "ואהבת לרעך..", "איש באמונתו.." ותהפוך דברי אלוקים חיים למדרש טעות ואליל. כי "שונא ה' כל אורח שקר".

זכור את יום השבת זיכרון למעשה בראשית בו נבראו שמים וארץ וכל צבאם ואיש ואישה שזכר ונקבה ברא אותם ולשניהם יחד 'קרא שמם אדם', ועל כן ידבוק איש באשתו והיו לבשר אחד. וגם זכר ליציאת מצרים בה השתחררנו משעבוד לתרבות מצרים שהיו "מקולקלים מכל עממין, האיש נושא לאיש והאשה לאשה" . ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.

כבד את אביך ואת אמך שיחדיו הביאו אותך לעולם , כבד את מוסד ההורות והמשפחה בישראל שמוליד וממשיך את שרשרת הדורות. אל תהרוס את מוסד המשפחה וקדושתו, אל תנסה להמציא "משפחה" חדשה ובכך לפורר את התא המשפחתי ולאמלל דורות חדשים שלהם לא יהיה אב ואם לכבד. אין משפחה אחרת מלבד אבא ואמא. האמן לי, למען יאריכון ימיך וימי צאצאיך.

לא תרצח את מהות האדם ונורמליותו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אדם נבראנו ולא בהמה, אל תשחרר את רסן הבהמיות שבך ותיכנע לכל תאוות היצר האפילות, אל תאבד צלם אנוש נורמלי על ידי טרור מחשבתי והשתקת הדעה הרווחת והנורמטיבית.

לא תנאף. היזהר מאוד מלטמא את יצר המין הקדוש והטהור רק למען הנאה אישית וזמנית. אל תעוות אותו בכל מיני סטיות מדרך הישר שלו. 'קדש עצמך במותר לך' ואל תקדש את האסור לך בתאווה גאה ונטולת רסן וגבולות.

לא תגנוב חיי ילדים בכך שתנתקם מאימם הביולוגית ותגזרם לחיים ללא אימא, לא תסחור באברים של נשים קשות יום בפונדקאות סיטונאית ללא התחשבות באם ובבנה רק כדי להשביע רצון שלך. לא תגנוב דעת הציבור כאילו יש פה מאבק על שוויון וצדק כאשר כל המומחים מתנגדים לרעיון האווילים האכזר של הפונדקאות.

לא תענה שקר ברעך בכך שתשתמש בקושי הפרטי של אדם ובכאבו באופן ציני ומגוייס לטובת החדרת אג'נדות זרות של הרס המשפחה ופגיעה ביהדות. לא תבנה קמפיין שקר אגרסיבי ודורסני בשם דאגה מדומה לפרט. אל תשקר ותקרא 'חשוכים' לאנשים הדואגים מאוד לסבלם של אחרים אך ממאנים להיכנע לשינוי הגדרת המשפחה הנורמטיבית ולפריצת ערכי מוסר בסיסיים.

לא תחמוד ערכי האומות המקולקלים. לא תלמד מגדולי הפילוסופים היווניים שהחזיקו 'נער שעשועים' או מקיסרי רומי שנהגו בהפקרות של משכב זכור, "כמעשה ארץ מצרים' אל תעשה ולא תתאווה. אל תרעה בשדות זרים. שמור על ערכי הקדושה והצניעות עליהם מסר עם ישראל את נפשו לאורך הדורות, על ערכי הנצח שלמדנו את העולם באיסורי העריות שקבלנו בתורתנו. ראה את תרבות המשפחה המתפוררת באירופה ושנן לעצמך: "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה כי תועבה היא" ו"נצח ישראל לא ישקר".

יוסי מירון הוא תושב העיר אריאל, עוסק בחינוך ותורה