פורסמו מכרזים ייעודיים לחרדים

פורסמה שורת מכרזים ייעודים לציבור החרדי ברשות המיסים ומשרד המשפטים. מכרזים אלו מצטרפים למכרזים שכבר פורסמו ואוישו בשנה האחרונה

חיים לב , כ"ד באב תשע"ח

אורי מקלב
אורי מקלב
צילום: הלל מאיר/TPS

שורת מכרזים ייעודיים לציבור החרדי פורסמה בימים האחרונים ברשות המיסים ומשרד המשפטים.

במקביל משרדי ממשלה יכירו בתעודת ראיית חשבון כחלופה לתעודה אקדמאית בתחום, כך שבעלי תעודת ראיית חשבון הניתנות על ידי לשכת רואי החשבון יוכלו לגשת למכרזים של נציבות שירות המדינה הרלוונטיים.

מדינת ישראל מעסיקה כיום רואי חשבון רבים במשרדי הממשלה השונים וברשות המסים אך עד לאחרונה היא לא הכירה בתעודות הניתנות על ידי לשכת רואי החשבון למשרות אלו היות ואין מדובר בתעודות אקדמאיות ובשל כך, למרות התעודה, נדרש היה להציג תעודה נוספת ממוסד אקדמאי מוכר.

ח"כ אורי מקלב פנה כבר לפני מספר חודשים למשרדי הממשלה הרלוונטיים והסביר כי אין גורם מקצועי אחד שיכול לטעון כי במבחן התוצאה ישנו הבדל בין מי שעבר את המבחנים במועצת רואי החשבון לבין מי שלמד דרך מוסד אקדמאי את החומר הרלוונטי. ברוח זו התבטא אף בדיוני וועדת החוקה.

ואכן, לאחרונה התבשר ח"כ מקלב כי אף תעודות של מועצת רואי החשבון יוכרו במסגרת מכרזי המדינה.