חוק הלאום: 'העדה' נגד הח"כים החרדים

הנהגת 'העדה החרדית' תקפה היום בחריפות את המפלגות החרדיות שתמכו בחוק הלאום והאשימו את חבריהן ב"רוח לאומיות", כלשונה.

בן שאול , כ"ו באב תשע"ח

ארכיון
ארכיון
צילום: Shlomi Cohen/Flash90

הקיצונים נגד המפלגות החרדיות: הנהגת 'העדה החרדית' תקפה היום (ג') בחריפות את המפלגות החרדיות שתמכו בחוק הלאום והאשימו את חבריהן ב"רוח לאומיות", כלשונה.

"זה כבר שבעים שנות גלות בין רשעי ישראל משנאי ה' אשר נשאו ראש לקחת שלטון וממשלה נגד דת תורה"ק ובמרידה נוראה נגד ה' והשבועה אשר השביע את ישראל, ומאז נתונה היהדות החרדית במצור ובמצוק מגזירות חדשים לבקרים נגד דת תורה"ק ונגד היקר והקדוש לעם בני ישראל שומרי משמרת תורתינו הקדושה, ובפרט בשנים האחרונות בגזירות הנוראות גזירת הגיוס והחינוך, בגלותא אנן ובחשוכא שרינן", נאמר במודעה שפורסמו מטעמם.

לדבריהם, 'רוח הציוניות' תפסה את המפלגות החרדיות. "ועתה רוח לאומיות עברה על רשעי ישראל והצטרפו אליהם גם החרדים המשתתפים עמהם לחוקק חוק לאום ובכך לאשר זדים ולהעמיד שוב את הדמוקרטיה והלאומיות מעל התורה הקדושה, ולעשות את עם בני ישראל כעם ככל העמים בלאומיות ציונית המעורטלת מכל זיק לתורתינו הקדושה ומנוגדת בתכלית הניגוד לגזירת הגלות", נטען.

במודעת המחאה נטען כי "רק על ידי משיח צדקנו נגאל גאולת עולמים בב"א ולא בזרוע בשר, והרימו ידם לבלע את כל הנותר לתת יד ושם לרפורמים מן התפוצות להיות להם חלק ונחלה עמהם חלק כחלק, ואף גרועים הם מן האומות המזכירים את שם הקב"ה בכתבי יסוד אומתם ומדינתם".

לאור זאת ציינו ראשי העדה החרדית כי גם במקרה זה חלה מה שהם מכנים 'חובת המחאה'. "ומצאנו חובה לעצמינו למחות נגד חילול ה' הנורא שנעשה ע"י החרדים, וחובה על כל איש ישראל דרי ארה"ק ותפוצות הגולה החרדים אל דבר ה' למחות ולהודיע כי עם בני ישראל הנאמנים לתורה"ק אין להם חלק ונחלה עם הלאומיות, ומקבלים עלינו את גזירת הגלות עד לגאולתינו השלימה ע"י אפס בלתך גואלינו לימות המשיח בקרוב, ומן החובה לחזור ולשנן את עיקרי ויסודות אמונתינו המקובלים מאבוה"ק ורבוה"ק זיע"א, ללמד את בני יהודה איכה תרעה ואיכה תרביץ בחשכת ימי הגלות ועקבתא דמשיחא כאשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים".