לאומי הרוויח 903 מיליון ש''ח ברבעון

הבנק יחלק דיבידנד בסך 361 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני.

ערוץ 7 , ג' באלול תשע"ח

רקפת רוסק עמינח
רקפת רוסק עמינח
צילום: רון קדמי

בנק לאומי מסכם את הרבעון השני של 2018 ומודיע כי הרוויח 903 מיליון שקל, עלייה של כ-3% לעומת הרבעון המקביל.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם ב-1,633 מיליון שקלים, בהשוואה
ל-1,498 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 9%. הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם ב-903 מיליון שקלים, בהשוואה ל-876 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד - עלייה של 3.1%.

התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2018 עמדה על שיעור של 9.9%, בהשוואה לתשואה של 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון השני של 2018 עמדה על שיעור של כ-11.1%, בהשוואה לתשואה של 11.3% ברבעון השני אשתקד.

לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2018 עמדו על שיעור של 0.09% מתיק האשראי, בהשוואה לשיעור של 0.11% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה שיעור ההוצאה להפסדי אשראי היה נמוך מאפס (הכנסה).

המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 61.9% במחצית הראשונה של 2018 בהשוואה ליחס של 62.2% במחצית המקבילה אשתקד, ויחס של 63.1% לשנת 2017.

יחס הון עצמי רובד 1 במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-11.17%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.34%.

הבנק יחלק דיבידנד בסך 361 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני. בגין רווחי המחצית הראשונה של 2018 הסתכם הדיבידנד לכ-653 מיליון שקלים.

רכישה עצמית של מניות - בסוף מאי 2018 החל הבנק ביישום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון שקלים. עד למועד אישור הדוחות הכספיים רכש הבנק מניות בהיקף של 303 מיליון שקלים.

הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה של 2018 עלו בכ-382 מיליון שקלים, עלייה של 9.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו ברבעון השני של השנה גדלו בשיעור של 11.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות גדלו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-81 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מקורו במענק הירתמות לעובדים שנרשם ברבעון השני של השנה, על רקע שינויים מבניים בבנק.