הסמינרים החרדיים הוחרגו מהרפורמה

הממשלה החליטה לאשר רפורמה המעניקה תמרוץ כלכלי למכללה טכנולוגית. בפעילות גפני, הסמינרים החרדיים הוחרגו

ערוץ 7 , ד' באלול תשע"ח

ח"כ משה גפני
ח"כ משה גפני
צילום: דוד מיכאל כהן/TPS

במהלך ישיבת הממשלה אושרה רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל המעניקה תעדוף כלכלי למכללה שתעמוד ביעדים, וזאת, על מנת להגביר את התחרות בענף.

במסגרת האישור הוחלט כי התעדוף יינתן רק למוסדות ומכללות בהם לומדים 800 תלמידים.

בעקבות כך מנהלי הסמינרים פנו ליו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני וביקשו ממנו להחריג את הסמינרים החרדיים בטענה שאין סמינר טכנולוגי ייעודי ללימודי טכנולוגיה ובמסלולים המוצעים במסגרת ההיצע - אין 800 תלמידות במסלולים אלה.

גפני פנה לאנשי המקצוע במשרד האוצר ואגף התקציבים והעלה בפניהם את האפליה הניבטת מהקריטוריון האמור.

באוצר הבהירו בתגובה כי הסימנרים החרדיים יוחרגו מתנאי הסף הזה וכי המוסדות החרדיים יתוקצבו כבעבר. "תקצוב מכללות חרדיות ימשיך כמקובל, מוסד חרדי לא יידרש לעמוד בגודל מינימאלי של סטודנטים" נכתב בתיקון.

מנהלי הסמינרים הודו ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני על ההחרגה.