הרב יוסף ליועמ"ש: לא לפגוע במשגיחים

הרב הראשי שיגר מכתב ליועמ"ש בעקבות איומו לבטל את המונופול של הרבנות בתחום הכשרות אם לא יוסדרו יחסי התשלום משגיח-מושגח

חיים לב , ד' באלול תשע"ח

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

הראשון לציון הרב הראשי לישראל יצחק יוסף שיגר היום (רביעי) מכתב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שבו הוא מבקש שלא לפגוע בפרנסת משגיחי הכשרות.

בקשת הרב יוסף מגיעה בעקבות הודעת היועמ"ש ולפיה בכוונתו לבטל את המונופול של הרבנות בתחום הכשרות אם לא יוסדרו יחסי התשלום בין העסקים לבין משגיחי הכשרות.

"הרבנות הראשית עשתה את כל אשר לאל ידה ואימצה לא בלי התלבטות את עקרון הפרדת משגיח-מושגח מתוך הבנה כי הגם שמבחינה הלכתית המשך המצב הקיים הוא לא בלתי אפשרי, עדיין יש להתחשב בנורמות המשפטיות הנוהגות ועל מנת להגביר את אמון הציבור בכשרות הממלכתית", כתב הרב יוסף.

"יחד עם זאת, כעולה מהחלטת הממשלה, קיים צורך נחוץ לוודא כי אלפי המשגיחים לא יהיו הקרבן של יישום ההחלטה הנ"ל ובפרט לוודא שהפגיעה במשגיחים לא תפגע באיכות הכשרות שהיא בעיני הרבנות הראשית עקרון העל מעל יתר הערכים".

בהמשך מכתבו פורס הראשון לציון בפני היועמ"ש את המאמצים הגדולים שנעשו ברבנות הראשית לישראל כדי למנוע את הפגיעה הכלכלית במשגיחי הכשרות ובאיכות הכשרות: "לצורך כך, פעלו ופועלים גורמי הרבנות הראשית והממשלה לעשות כל שביכולתם ולהפוך אבן על אבן על מנת למצוא פתרונות שיאיינו את הפגיעה החמורה האפשרית בציבור אלפי המשגיחים, פגיעה שתוביל ממילא לפגיעה באיכות הכשרות עצמה.

"לא יעלה על הדעת כי יינקט פתרון אשר בכל המגזרים במשק הולך הוא ועובר מן העולם בדמות הפיכתם של אנשים עובדים לפועלים בחברות כח אדם תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם וללא כל אופק לשינוי בעתיד הקרוב".

בנוסף כותב הרב יוסף במכתבו כי לא ייתכן שרק הרצון לעמוד בלוח הזמנים שקצב בית המשפט יפגע במטה לחמם של משגיחי הכשרות: "למרות החלטת מועצת הרבנות הראשית ולמרות החלטת הממשלה, עדיין קיים חשש לפגיעה אנושה במשגיחי הכשרות ככל שלא יימצא פתרון ראוי ומיטבי... לא יעלה על הדעת שמאמצים אלה והרצון לבחון חלופות נוספות יעמדו לרועץ אצל בית המשפט, שאף הוא חייב להיות שותף לרצון למנוע את הפגיעה באלפי עובדים".

"אני פונה אליך ומבקש כי תהיה שותף למאמצים אלה ותפעל לבקשת ארכה משמעותית מבית המשפט העליון באופן כזה שיתאפשר גיבוש פתרון שיאיין את הפגיעה כאמור, יש להעמיד את בית המשפט ולפרוש פניו את היריעה הרחבה והמשמעות של היעדר מתן ארכה למיצוי האפשרות לצמצום הפגיעה.

"בטוחני כי בית המשפט לא יאטום אזניו משמוע את זעקתם של אלפי עובדים אשר תנאיהם זכויותיהם ומטה לחמם עומדים בסכנה. בפרק הזמן הזה אבקש את מעורבותך האישית בקיום דיון בהשתתפותך שיכלול את כל הגורמים הרלבנטיים ושעיקר תכליתו יהיה בחינת החלופות וצמצום הפגיעה כאמור''. במכתבו ביקש הרב יוסף להפעיל השפעתו על משרד האוצר.

"אבקש בנוסף כי תפעיל את השפעתך גם במישור זה לכפות על משרד האוצר ליישם את הפתרון האמור ובכך לשים קץ לסאגה המתמשכת. הבחירה בדרך הקלה, שהיא פגיעה בציבור החלש של משגיחי הכשרות והותרת הזירה לבית המשפט איננה הפתרון הרצוי והנכון".