ראשי אולפנות: לעצור את מינוי סלע

"אנו סבורים כי מינוי זה עלול לפגוע אנושות במפעל השירות הלאומי ויש בו אף מידה רבה של ניגוד עניינים", כתבו ראשי המוסדות לשר אריאל

עדו בן פורת , ה' באלול תשע"ח

המנכ"ל היוצא שר שלום ג'רבי עם בנות שירות לאומי
המנכ"ל היוצא שר שלום ג'רבי עם בנות שירות לאומי
צילום: רשות השירות הלאומי-אזרחי

מכתב דחוף בחתימתם של ראשי וראשות אולפנות מכל רחבי הארץ נשלח היום (חמישי) לשר החקלאות אורי אריאל, הממונה על מנהלת השירות הלאומי אזרחי ולאהוד פראוור, מ"מ נציב שירות המדינה.

במכתבם דורשים ראשי וראשות האולפנות לעצור את מינויה של יפעת סלע, מנכ"לית אלומה, לתפקיד מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי.

המכתב שנשלח מגיע על בקשתה של סלע לקבל לידיה את פרוטוקול ועדת האיתור שהחליטה על מינויו של ראובן פינסקי לתפקיד, ועל רקע הטענות לפיהן לתפקיד כזה צריכה להתמנות דווקא אישה.

בעקבות בקשתה של סלע התכנסה ועדת האיתור פעם נוספת לאחר שכבר המליצה על המועמד והתכנסה מחדש לדון במינוי. יש לציין כי סלע היא בתו של נתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה.

בפתח מכתבם מביעים ראשי המוסדות את התנגדותם הנחרצת למינויה של סלע לתפקיד, מינוי שעלול לפגוע אנושות במפעל השירות הלאומי עקב פעילותה של סלע כמנכ"לית אלומה לעידוד גיוס בנות לצה"ל.

לטענתם, מינויה של סלע נגוע בניגוד עניינים "אנו, ראשי מוסדות שמדיניותם החינוכית (כמדיניותו הרשמית של החמ"ד) היא לעודד את בוגרותיהם להמשיך את תרומתן למדינה במסגרת השירות הלאומי ולא במסגרת הצבאית, ובשל כך שולחים אלפי בנות מידי שנה לשירות לאומי, מביעים את התנגדותנו הנחרצת למינויה של גב' סלע לתפקיד.

אנו סבורים כי מינוי זה עלול לפגוע אנושות במפעל השירות הלאומי, ויש בו אף מידה רבה של ניגוד עניינים. הגב' סלע עומדת בראש עמותת אלומה הפועלת רבות לשינוי הגישה בחינוך הבת הדתית מעידוד להתנדבות במסגרת שירות לאומי לעידוד הגיוס לצה"ל, זאת כנגד עמדתם החינוכית של רוב ככל הצוותים החינוכיים שהיא גם כאמור עמדת החמ"ד, וכנגד הוראת הרבנות הראשית לישראל".

בהמשך הם מזכירים את התבטאויותיה של סלע ופעילותה לצמצום העשייה במסגרת השירות הלאומי, ולעידוד מסיבי של גיוס בנות לצה"ל "גב' סלע התבטאה רבות במשך השנים בנושא זה, ופעולתה הנמרצת לצמצום העשייה במסגרת השירות הלאומי ולעידוד מסיבי של גיוס הבנות לצה"ל מטילה צל כבד על הרעיון שתעמוד בראש המסגרת שמטרתה הפוכה בדיוק- לעודד את השירות הלאומי (בקרב הבנות הדתיות שהם רובם המוחלט של המתנדבים במסגרתו), לייקר את ערכו בעיני הבנות ולמתג אותו כבעל ערך וחשיבות", ובהמשך הם אף ממשילים זאת לאפשרות שמזכ"ל 'שלום עכשיו' ימונה למנכ"ל מועצת יש"ע.

בסיכום המכתב הם פונים לאריאל ולפראוור, ומבקשים שתישמע דעתם כראשי המוסדות שבוגרותיהם מהוות רוב המשרתות במסגרת זו "כיוון שבתקשורת פורסם כנימוק למינויה של הגב' סלע העובדה שרוב המשרתים במסגרת השירות הלאומי הן בנות ולכן דרושה אישה שתעמוד בראש המנהלת, אנו, העוסקים ועוסקות בחינוך בנות אלו מצהירים כי מועמדת זו, על פי מעשיה והצהרותיה שלה עצמה, לא היא המתאימה לנהל את המפעל החשוב הזה. אנו מקווים ומצפים כי דעתנו כראשי המוסדות מהם יוצאות רוב משרתות השירות הלאומי תישמע ותילקח בחשבון במסגרת ועדת האיתור".