הוכפל עונשו של לוחם מג"ב בן דרי

בית המשפט העליון הכפיל את עונשו של הלוחם שירה בפלסטיני במהלך עימותים ביום הנכבה.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' באלול תשע"ח

הלוחם בן דרי עם עורך דינו ציון אמיר בבית המשפט
הלוחם בן דרי עם עורך דינו ציון אמיר בבית המשפט
צילום: ארגון חוננו

בית המשפט העליון החמיר הבוקר (ראשון) את עונשו של לוחם מג"ב בן דרי שהורשע בגרימת מותו ברשלנות של פלסטיני במהלך הפרות סדר באזור הכפר ביתוניא ביום הנכבה.

דרי הורשע במסגרת הסדר טיעון בכך שירה בפלסטיני כאשר לא נשקף ממנו כל חשש לכוח כאשר לא וידא שבמחסנית בה הוא עושה שימוש אין כדורים חיים.

בית המשפט המחוזי גזר על דרי 9 חודשי מאסר, אך בית המשפט העליון הכפיל הבוקר, ברוב דעות, את העונש.

"לצערנו, הנשק שניתן לדרי על מנת להציל את הנפש, שימש – בשל כוונת זדון לפצוע, ורשלנות חמורה שנלוותה לה – לשפיכות דמים. במבחן הזה כּשל דרי; עליו ליתן את הדין", קבע ראש ההרכב השופט נועם סולברג.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן

לעמדתו של סולברג הצטרף השופט מינץ, אך השופט יוסף אלרון חלק על השניים ונותר בדעת מיעוט. "מלאכת האיזון בין השיקולים השונים במקרה מורכב זה אינה קלה כלל ועיקר. העונש שהושת על המשיב נוטה אמנם לרף התחתון של מתחם הענישה שקבע בית משפט קמא, אך בסופו של יום, הוא אינו חורג ממדיניות הענישה המקובלת במקרים אחרים שתוארו בגזר דינו של בית משפט קמא", טען השופט אלרון שעמדתו לא התקבלה.

במסגרת נימוקי הערעור טענה הפרקליטות כי בית המשפט המחוזי טעה בכך שגזר על דרי עונש אשר אינו מבטא די הצורך את ההגנה על הערך המוגן של קדושת החיים, ואף לא את חומרת מעשיו ואת מידת אשמו, בהתחשב בנסיבות בהן בוצעו העבירות, ובמשמעותן הרחבה מעצם היותו של דרי שוטר מג"ב בתפקיד, אשר פעל כפי שפעל במציאות נתונה, ובתוצאה הטרגית כל כך של מעשיו. הפרקליטות סבורה, כי העונש שהוטל על דרי אף חוטא באופן מהותי לשיקולי הרתעת הרבים.

עוד נטען במסגרת הערעור כי התוצאה הסופית של מעשיו של דרי, קרי מותו של נער בן 17, היא תולדה של רשלנות, היות וראשית המעשה היא במעשה מכוון ופסול של דרי, אשר החליט לירות במנוח כדור גומי במטרה לגרום לו פציעה. נטען כי כל זאת עשה דרי למרות שלא נשקפה מן המנוח סכנה לכוח ולמרות שאף מבחינה סובייקטיבית דרי לא חש כל סכנה, והוא היה מודע לכך שהירי איננו מוצדק. במילים אחרות נטען, כי דרי גרם למותו של המנוח כיוון שאת המעשה המכוון עליו החליט ושאותו ביצע – מעשה שנועד לפצוע את המנוח ללא כל סיבה - הוא ביצע באופן רשלני ובשל רשלנות זו נגרמה תוצאה קשה מהתוצאה שאותה התכוון לגרום.

בהמשך לכך נטען כי בהתחשב באמור, מידת האשם של דרי במקרה זה היא גבוהה ביותר והיא איננה מתמצה רק ברשלנות הנוגעת לאופן ביצוע הירי. עובדה זו לא קיבלה ביטוי הולם בקביעת מתחם העונש ההולם , ובכך, לדעת הפרקליטות, נפלה שגיאה בגזר דינו של בית המשפט המחוזי.