יש קדושה באבן שנפלה מהכותל?

הרב דב ליאור מתייחס לקדושתה של האבן שניתקה מהכותל המערבי לפני כחודש ברחבה הדרומית.

אתר ישיבה , י"א באלול תשע"ח

הרב דב ליאור
הרב דב ליאור
פלאש 90

הרב דב ליאור מתייחס באתר 'ישיבה' לשאלה שנשאל באחרונה בנוגע לנפילת אבן מהכותל המערבי, מחוץ לרחבה המרכזית, לפני כחודש

השואל תהה האם יש לנהוג באבן, שנפלה בחלקו הדרומי של הכותל באזור שער המוגרבים, קדושה מיוחדת.

הרב ליאור ענה כי "לפי הידוע נכון להיום, מקובל על הרבה רבנים שחלק זה מהכותל, הוא בכלל תוספת של הורדוס ולכן לא שייך לומר שיש בו קדושה מצד עצמו".

"אלא שיש להתבונן מה ההשגחה האלוקית רצתה לרמוז לנו: שנקפיד על קדושת הר הבית בכלל, וגם על המרחב מסביב לו, לשמור ולהקפיד על כבוד המקום כפי שראוי לו", הוסיף הרב.

נזכיר כי באירוע המדובר ניתקה אחת מאבני הכותל המערבי ממקומה ב"עזרת ישראל", והתרסקה על מרפסת התפילה הצמודה לכותל עצמו.

האבן הענקית התרסקה מטרים ספורים מאישה שהיתה במקום ובנס לא נפגעה.

אנשי רשות העתיקות פינו את האבן והתעורר סביבה פולמוס הלכתי האם אפשר לפנותה כדרך שנוהגים בפסולת בנייה או שיש בה קדושה ויש להתייחס אליה בצורה שונה.