חשש למזיקים בארבעת המינים מחו"ל

הנחיה גורפת של משרד החקלאות, אוסרת להכניס לישראל סטים אישיים של ארבעה מינים. אתרוג אישי ניתן יהיה להכניס

חיים לב , י"ב באלול תשע"ח

ארבעת המינים
ארבעת המינים
צילום: ISTOCK

הנחיה גורפת של משרד החקלאות אוסרת להכניס לישראל סטים אישיים של ארבעה מינים.

עם זאת, אתרוג אישי, הובהר במשרד, כי ניתן יהיה להכניס.

בהודעת משרד החקלאות נמסר כי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מתגברים את כוחותיהם בביקורת הגבולות, לנוכח העליה במספר הנסיונות של אנשים פרטיים וסוחרים להכניס לישראל את ארבעת המינים העלולים להיות נגועים במזיקים שונים.

"השנה", נכתב, "נוקט המשרד בצעד משמעותי למען אותם הנוסעים אשר הביאו עמם לישראל את ארבעת המינים ממדינות זרות, ומעניק להם סט אישי (לא מסחרי) תוצרת הארץ, הכולל: הדס, ערבה ולולב במקום המינים שהביאו. יש לציין שהנוסעים רשאים להכניס עמם לישראל אתרוג אחד בודד לנוסע".

על פי חוק הגנת הצומח, ובכדי למנוע מעבר בין מדינות של מזיקים וגורמי מחלות לצמחים (חרקים, אקריות, נמטודות, פטריות, חיידקים ווירוסים), קיים איסור מוחלט על הכנסת פירות וירקות וכל מוצר צמחי אחר במעברי הגבול לתוך שטח מדינת ישראל.

כל העברה של תוצרת חקלאית לגבולות מדינת ישראל ללא אישור של משרד החקלאות מהווה עבירה פלילית. משרד החקלאות קבע מדיניות זו, כבכל העולם, מכיוון שכאשר תוצרת חקלאית מוכנסת לתוך גבולות מדינת ישראל באופן שלא נבדק על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הדבר עלול להוביל לכניסת מזיקים וגורמי מחלות צמחים שאינם קיימים בישראל, שעשויים להזיק לגידולים המקומיים, ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך לחקלאות, ולהביא לכדי השמדת ענפי חקלאות שלמים.

"הכנסת לולבים והדסים, עלול לגרום לחדירת מין חדש של מזיק או גורם מחלה, הפוגע בענפי החקלאות המקומיים", אמרו במשרד.

עוד נמסר כי למעוניינים בהכנסת סטים של 'ארבעת המינים' לישראל בתיאום מראש יש לפנות לשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.