מיזם תפילת הילדים של 'פרי חיים'

ארגון 'פרי חיים' המסייע למשפחות חשוכי ילדים יצא בקמפיין לקראת השבת הקרובה תחת הכותרת 'מדליקים נרות ומתפללים על חשוכי הילדים'

בן שאול , י"ט באלול תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: אייסטוק

למען הילדים: ארגון 'פרי חיים' המסייע למשפחות חשוכי ילדים יצא בקמפיין לקראת השבת הקרובה תחת הכותרת 'מדליקים נרות שבת, עוצרים לרגע ומתפללים על חשוכי הילדים'.

"השמש פונה מערבה עוד רגע השבת פורשת את כנפיה", פותחת הבקשה לאם היהודיה. "אם המשפחה מדליקה את נרות השבת ושופכת שיח לפני בורא עולם שתזכה לגדל את בניה ובנותיה בדרך הישר והטוב. הדמעות שזולגות על לחייה של האם היהודייה פועלות בשמים להשפיע שפע רוחני על הצאצאים. לא כל הדמעות שוות יש נשים שזכו ומתפללות על ילדיהן ויש ששופכות דמעות של צער וכאב שלא זכו עדיין לזרע של קיימא. שבת אחרי שבת שופכים דמעות לפני בורא עולם שיושיע אותם ויזכה אותם בצאצאים זרע ברך ד'", מבקשים עורכי הקמפיין הייחודי.

בארגון הסבירו את הרציונל מאחורי המיזם. "חכמינו אמרו שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים והתפילה הגדולה ביותר היא של זה המתפלל על חברו להושיע אותו מצרתו", הסבירו. "בהתייעצות עם רבנים ומורי הוראה הוחלט כי הזמן המסוגל ביותר לישועה הוא התפילה בעת הדלקת הנרות. בשעה שהאם נושאת תפילה לקב"ה".

"היא לא חושבת רק על ילדיה שלה ומבקשת מהקב"ה שיחוס וירחם וישלח את מפתח הלידה לאישה אחרת. פשוט שתפילה כזו תפעל בשמים לא רק לפתוח את שער הרחמים עבור הנשים שלא נושעו, אלא גם אותם נשים המתפללות יזכו לשפע של ברכה ונחת יהודית מילדיהם", הסבירו רבני הארגון.

ארגון "פרי חיים" בנשיאות הרב משה שלזינגר פועל שנים רבות למען זוגות שלא חנן אותם ד' בפרי בטן. הארגון מעניק סיוע בהשתדלות אצל טובי הרופאים בארץ ובעולם. בפיקוח הלכתי הדוק על הנעשה במעבדות הרפואיות. הארגון זוכה לתמיכה של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות. "פרי חיים" הוא משפחתם השנייה של זוגות רבים שעדיין לא נושעו ולא נפקדו בזרע של קיימא.