פטור ממס שבח

השינויים שחלו בתחום מיסוי מקרקעין מאפשרים לציבור ליהנות מהזדמנויות רבות לחסכון במס, אך היתרון טמון בארגון הולם כפוף לשינויים.

, כ"ב באלול תשע"ח

מס שבח
מס שבח
צילום: יח"צ

אחרת ייווצר מצב בו אנשים יתבקשו לשלם סכומים גבוהים בגין מיסים, אותם אפשר למנוע, אם מתכננים כראוי את התהליך.

איך ניתן להתארגן בהתאם לשינויים שחלים על מס שבח מקרקעין, כדי לחסוך את העלויות? למי מגיע פטור ממס שבח מקרקעין בתהליך מכירת דירה? ראשית חשוב להבין שמס שבח פירושו מס בסכום גבוה, המוטל על הרווח, כלומר, על השבח, שנוצר כתוצאה ממכירת הדירה. במילים אחרות, המס על ההפרש שבין מחיר רכישת הדירה למחיר המכירה, נקרא 'מס שבח'.

מהות חוק מיסוי מקרקעין

לאחר הכניסה לתוקף של הרפורמה בשנת 2013, בחוק מיסוי מקרקעין, נקבע שמתאריך 1 לינואר 2014 יבוטל המסלול של פטור ממס שבח שניתן לכל אדם שמוכר דירה, ומזכה אותו פעם בארבע שנים. משנת 2014 נכנסו לתוקף כללים חדשים לפיהם לא ייקבע פטור בהליך כל כך קל אחת לפרק זמן קבוע, ויהיה צורך לתת את הדעת על הדירות הנוספות שבבעלות המוכר ובני משפחתו.

הרפורמה מאפשרת אף הזדמנות למכור את הדירה מבלי לשאת בחבות מס שבח, או לשלם את המס בשיעור נמוך שנע בין אפס אחוז ל-25%, בהתאם לפרק הזמן שבו המוכר היה הבעלים של הדירה. כלומר, אנשים שחשבו למכור את דירותיהם, התבקשו לתכנן מראש את התהליך כדי להבטיח לעצמם את יתרון התשלום המופחת, אם נמצאו זכאים, של מס שבח.

מה היה לפני הרפורמה?

לפני הרפורמה החוק התיר רשימה של מצבים שבהם מוכר של דירה היה זכאי לקבלת פטור ממס שבח, ועיקר הפטור שבו בוצע השימוש המקיף ביותר מבחינת אנשים שמכרו דירות, נגע למוכרים שנמצאו זכאים ושלא מכרו נכסים בתקופת ארבע שנים שקדמה לעסקת המכירה הנוכחית, וזכאים לפטור ממס שבח על דירה אחת.

כתוצאה ממצב זה, גם אנשים שהיו בבעלותם עשר דירות, למשל, יכלו למכור את אחת הדירות, פעם בארבע שנים, ולקבל את הפטור עבור הרווח או השבח שנוצר בדירה.

בוטל הפטור הגורף למכירת דירה פעם בארבע שנים

השינוי המהותי ביותר ברפורמה הנוכחית הוא ביטול הפטור ממס שבח במתכונת הגורפת שלו, בכל הנוגע למכירת דירה פעם בארבע שנים. עם כניסת השינוי בחוק לתוקף, כל אדם שמוכר דירה, ושיש לו יותר מדירה אחת, יהיה חייב לשלם מס שבח בהתאם לשיעורים שקבועים בחוק.

חשוב להבין שבדיקת מספר הדירות שבבעלות המוכרים, נוגעת לכל בני המשפחה. כלומר, אם למשפחה יש שתי דירות, וגם אם כל דירה רשומה על שם אדם אחר במשפחה, ההתייחסות החוקית לכל אחד מבני המשפחה הוא של בעלות על שתי דירות, מבחינת החיוב במס שבח.

בחוק הוכנסו גם שינויים נוספים אך בכל הנוגע למס שבח, זה השינוי המהותי שמשפיע על רוב מוכרי הדירות בישראל.

השפעת השינוי בחוק

עם הכניסה לתוקף של השינוי בחוק, שיעור המס יעמוד, נכון ליום 1.1.2018, על 25% מהשבח או הרווח.

התנאי המהותי לקבלת פטור ממס שבח הוא שהדירה שנמכרת תהיה הדירה היחידה שבבעלות המוכר, ובמקרה זה, הפטור יהיה מלא, וניתן יהיה לנצל אותו רק פעם בשנה וחצי.