ד"ש מתש"ט:
נחשפו גלויות מראש השנה הראשון במדינה

ארכיון צה''ל מפרסם גלויות שנה טובה מראש השנה הראשון שחגגה מדינת ישראל בשנת 1948. ''תהא השנה הבאה עלינו שנת ניצחון וקוממיות''.

עדו בן פורת , כ"ז באלול תשע"ח

ברכת ניצחון
ברכת ניצחון
צילום: באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון מפרסם היום (שישי) לקראת ראש השנה, גלויות שנה טובה מראש השנה התש"ט - ראש השנה הראשון שחגגה מדינת ישראל בעיצומה של מלחמת העצמאות בשנת 1948.

בין הגלויות ישנה גלויה שכתב מפקד להק תובלה אווירית (לת"א) דאז, מוניה מרדור למפקד חיל האוויר דאז, אהרון רמז, ובה הוא כתב: "נקדם את פני השנה החדשה במסירות, דריכות, כוננות והעלאת כושרנו לקראת התפקידים הנכונים לנו להשגת השלום בניצחון".

גלויה נוספת היא גלויה שכתב מפקד חיל האוויר דאז, אהרון רמז, לכל מפקדי יחידות חיל האוויר ובה כתוב: "שאו ברכתי לראש השנה הראשון לעצמאותנו המדינית. תהא השנה הבאה עלינו שנת ניצחון וקוממיות, שנת האדרת כוחנו ביבשה, בים ובאוויר לתפקידי עמידה בקרב ובנין מדינתנו החופשית והמשוחררת לדור ודור". גלויה אחרת כתובה בכתב ידו של אהרון רמז: "שנת קיבוץ גלויות, כיבוש שממות והתעצמות מדינית".

ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן-גוריון מגיב על ברכת שנה טובה שקיבל: "ראש הממשלה מודה על הברכה ומברך בשנה טובה".

ממטה השירות הדתי נשלחה גלויה לשר הביטחון (דוד בן-גוריון) והרמטכ"ל (יעקב דורי) ובה נכתב: "כתיבה וחתימה טובה! שנת ניצחון, שלום ובניין פריחה ושגשוג למדינת ישראל. שנה שיבה בנים לגבולם והרמת קרן תורת ישראל בארצנו". מטה חיל הנשים שולחות גלויה אל חיל האוויר ומאחלות: "ברכת שנה טובה ומבורכת. שנת ניצחון, עליה בבניין ויצירה. מועדים לשמחה".

על גלויה נוספת חותם בכתב ידו טדי קולק אשר שהה באותה עת בניו- יורק בתור ראש משלחת לרכש נשק ובה הוא כותב: "ברכות לשנה החדשה שלוחות מן הנכר". לוי אשכול, ראש המחלקה להתיישבות חקלאית בסוכנות היהודית מברך: "ברכת ניצחון קיבוץ גלויות, הצבת גבולות ויישובם לשנה החדשה".טוען....

צילום: באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון