הסוף להתקוטטות משפטית בלתי נגמרת

הרפורמה בסדר דין אזרחי של שרת המשפטים איילת שקד: הליך הוגן, קיצור זמנים, התייעלות, שקיפות, מענה לבלתי מיוצגים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה באלול תשע"ח

מימין: רז נזרי, איילת שקד ויגאל מרזל
מימין: רז נזרי, איילת שקד ויגאל מרזל
צילום: ששון תירם

אחרי עשרות שנים של קיבעון בתקנות סדר דין אזרחי, ושרשרת של תיקונים, טלאי על טלאי – חתמה היום (רביעי) שרת המשפטים איילת שקד על התקנות החדשות שיחליפו את התקנות המסורבלות הישנות.

את התקנות הכין השופט בדימוס, משה גל, בסיוע משרד המשפטים והמחלקה המשפטית בהנהלת בתי המשפט. בעקבותיהן, במקום הליך שיפוטי שאורך כ-11.5 חודשים בבית משפט שלום וכ- 16.5 חודשים בבית משפט המחוזי, הצפי הוא כי ההליכים יתקצרו בהרבה.

את ההודעה על חתימת התקנות – שהעבודה עליהן החלה בשנת 2014 על ידי השופט בדימוס משה גל – שרת המשפטים מסרה השרה היום במסיבת עיתונאים בהשתתפות מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי.

מטרת התקנות היא הגעה לדין צדק תוך התמקדות בליבת המחלוקת, ייעול ופישוט ההליכים המשפטיים, קיצור זמנים, מקסימום שקיפות בין הצדדים, ומניעת ניצול לרעה של ההליך המשפטי בידי אחד מהצדדים – על מנת להגיע להגשמתו של הצדק במערכת המשפט. כל זאת, תוך התחשבות בשכבות מוחלשות ובמתדיינים בלתי מיוצגים, עבורם הותאמו כלים מיוחדים.

כחלק מהרפורמה, נקבעה דרך מרכזית אחת לפתוח תובענה, בוטלו הסדרים בלתי נדרשים (כדוגמת סדר דין מקוצר והמרצת פתיחה), מספר התקנות צומצם משמעותית (התקנות עצמן מכילות 180 סעיפים במקום 532 הקיימים היום), הפרקים והסעיפים סודרו באופן כרונולוגי התואם את סדר ההליך המשפטי, וכן נקבעה מסגרת אחידה של מועדים ובוטלו סרבולים וכפילויות של הליכים. פירוט השינויים בין התקנות החדשות לישנות – בטבלה מצורפת בסוף ההודעה.

זמנים וכמויות:

היום רווחת תופעה של היעדר התייחסות למועדים או של שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לנדרש, דבר המקשה על בית המשפט באיתור השאלות השנויות במחלוקת, מתיש שלא לצורך את הצד שכנגד וגורם לבזבוז זמן שיפוטי יקר. עמידה על כללי סדר הדין היא המאפשרת גישה אפקטיבית לבית המשפט, הכרחית למתן גישה אפקטיבית לכל המתדיינים, באופן הגון ותוך שימוש סביר במשאבי בית המשפט.

גם בספרות המחקר גוברת ההכרה כי הצבת מחסומים דיוניים בפני הליכים למימוש זכויות אינה מנוגדת לתפיסת המעוניינת בהגשמתן של זכויות אלא דווקא מקדמת אותה. בעולם מכירים בכך שמימוש אפקטיבי של צדק הוא פונקציה של גישה שווה והוגנת לליטיגציה המשפטית. התקנות החדשות נותנות לכך מענה באמצעות מספר עקרונות חשובים שמלווים את

סעיפי התקנות:

  • מדדי זמן והיקפים של כתבי טענות (הגבלת עמודים).
  • פורמט אחיד של כתב טענות.
  • נקבע עקרון חדש: "לא יקובל לרישום", לפיו ימונה מזכיר משפטי שימנע קבלת מסמך שאינו ממלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות או שאינו ממלא אחר דרישות שנקבעו על ידי בית המשפט.

העיקרון מתייחס גם לבעלי דין בלתי מיוצגים, תוך הבנה שפעמים רבות מדובר בשכבות מוחלשות שידם אינה משגת שכירת עורך דין. לכן התקנות מחייבות את המזכיר המשפטי להבהיר לבעל דין בלתי מיוצג כיצד לרפא את הפגם ובית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת כתב הגנה או תגובה לבקשה לסעד זמני.

  • נקבעו הוראות בדבר הבניית תהליכים – ככלל יתקיימו עד שני "קדמי משפט" בבית משפט שלום ועד שלושה בבית משפט מחוזי.
  • עוגן נוהל של נשיא בית המשפט העליון, השופט גרוניס, בנוגע לדחיית מועדי דיון: ככלל, מלבד חריגים, הליך יתקיים במועדו.
  • ככלל, עדויות וסיכומים בעל פה ולא בכתב.

אקטיביות בהליך:

התקנות החדשות מאפשרות לשופטים ליטול יוזמה ככל שנדרש. כך, למשל, לשופט הוקנתה סמכות לתחום את זמן הדיון (לרבות חקירות), בית המשפט נדרש לנהל את קדם המשפט בצורה אקטיבית: בקדם המשפט, השופט רשאי, למשל, לשמוע עדויות של כל הנוכחים באולם בית המשפט על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה.

משחק בקלפים פתוחים, שקיפות מלאה וגילוי הדדי בין בעלי הדין והרחבת פגישות המהו"ת: אחת הבעיות הקיימות כיום היא שהכנת התיקים לקראת הדיון בבית המשפט נעשית באופן חלקי, אם בכלל, ולא אחת נתקל השופט בקדם המשפט בעובדה שהצדדים טרם שוחחו וליבנו ביניהם את המחלוקת עד לאותו שלב. בתקנות החדשות נקבע כי בעלי הדין יחויבו לנהל דיון מקדמי ללא מעורבות השופט, כדי שהם ייערכו היטב לקראת הדיון בתביעה וילבנו את יריעת המחלוקת תוך גילוי הדדי ושקיפות מלאה ביניהם, באופן שיאפשר להם להיות מוכנים כראוי לדיון. כמו כן, במהלך הדיון המקדמי עליהם לבחון את האפשרות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך. כדי למנוע ניצול לרעה של בלתי מיוצגים, ההסדר לא יחול עליהם.

עוד נקבע בתקנות כי בעלי הדין יידרשו להגיש את רשימת הבקשות עד לקדם המשפט במקום הגשת בקשות לאורך ההליך כולו; יצורפו מסמכים מהותיים לכתבי טענות וכן חוות דעת מומחים בנזקי גוף; תוגש רשימת עדים לפני קדם משפט ראשון, ובתביעה שעניינה נזק גוף יצורף לכתב התביעה תצהיר שיכלול מענה לשאלון נזקי גוף וכן כתב ויתור על סודיות רפואית.

חשוב לא פחות הוא הרחבת תכנית המהו"ת, הכוללת פגישות מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור. במסגרת פיילוט שנערך בתשעה בתי משפט שלום, התבררה התכנית כמוצלחת ביותר. כעת, התכנית תורחב ותחול בכל בתי המשפט השלום בארץ באופן מיידי ובהדרגה ייכנסו גם לבתי משפט מחוזיים. כמו כן, הפגישות יורחבו ויוחלו על כל תביעה שסכומה או שווי נושאה עולה על 40,000 ₪ (היום חלה רק על תביעות שסכומן עולה על 75,000 ₪).

עקרונות לקיומו של הליך ראוי והוגן כמורה דרך לבתי המשפט והצדדים: בתקנות החדשות הוסף פרק שתכליתו לשמש מורה דרך בכל הנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים; עקרונות היסוד שנקבעו בפתח התקנות כגון, קיום דיון על פי כללי הצדק הטבעי, הכרעה תוך זמן סביר על יסוד הטענת ההדדיות המובאות וניהול ההליך ופסיקה בו באופן שוויוני, מידתי ויעיל – ישמשו כלי פרשני בכל הנוגע להסדרים הדיוניים.

עוד נקבע כי חובת בעלי הדין ופרקליטיהם לסייע לבית המשפט, לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית, תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, לרבות העמדת הפלוגתאות האמיתיות שבמחלוקת בין הצדדים, מיקודן, בירורן והכרעה בהן; כמו כן, בכל מקרה שבו ניתן בתקנות שיקול דעת לבית המשפט, נדרש הוא לאזן, לפי הצורך, בין עניינם של בעלי הדין ובין העניין הציבורי שהוא כולל שיקולים של הנגשת מערכת המשפט לציבור, קיומו של דיון משפטי ראוי והוגן, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות ושימוש לרעה בהליך השיפוטי.

שרת המשפטים איילת שקד אמרה "משפט צדק הוא לא רק פסק הדין. הוא גם הליך הוגן, שמאפשר להגיע לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מרבית. זוהי חובתה הראשונה של מערכת המשפט לאזרחים. בהינתן שהעומס בבתי המשפט הוא כבד מנשוא וההליכים האזרחיים אינם מתנהלים באפקטיביות ראויה, נדרש לשקול את שינוי התובנות.

''אני מודה לשרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, לנשיאי בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס ומרים נאור, לנשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, לשופט בדימוס משה גל, למחלקת יעוץ וחקיקה בראשות המשנה ליועמ"ש רז נזרי, ליו"ר לשכת עורכי הדין אפי נווה, וכן לעו"ד לירון בנית ששון על עבודה מאומצת של שנים בכתיבת התקנות", הוסיפה שקד.