ספר חדש: "מזבח חדש"

המחבר שלא ראיתיו בין העולים להר, מוכיח שניתן להיות בין דורשי ציון לא רק במעשה העלייה אלא גם בכתיבה המעירה את הלבבות.

מיכאל פואה , כ"ה באלול תשע"ח

הכותל המערבי
הכותל המערבי
צילום: הקרן למורשת הכותל

בספר "מזבח חדש" של הרב צבי יהודה דרור יש משב רוח רענן לכל מי שאצלו הציפייה למקדש לחידוש עולם הטהרה הקורבנות אינו רק מס שפתיים אלא ציפייה פעילה.

המחבר שלא ראיתיו בין העולים להר, מוכיח שניתן להיות בין דורשי ציון לא רק במעשה העלייה אלא גם בכתיבה המעירה את הלבבות.

הספר עצמו בנוי על פרשיות השבוע של ספר ויקרא – תורת כוהנים, ובאמצעות הנושאים המופיעים בכל פרשה הוא מצליח לתת לקורא מבט מעמיק על משמעות הפנימית העמוקה של עולם הקורבנות ועולם הטהרה. אין ספק שהרב דרור לקח על עצמו משימה לא קלה. כבר כמעט אלפיים שנה שאנו מנותקים מחיי טהרה ומעולם בו מקריבים קורבנות. הניסיון להבין ולהציג את עבודת הנפש של מה שהוא עבורנו כל כך תיאורטי, הוא יומרני ביסודו, ובוודאי יהיו מי שיבקרו את המחבר על כך.

אך ספר זה מיועד למי שרוצה לחדש את הלימוד בשליש מהתורה שבע"פ סדר קודשים וטהרות. ולמי שמצפה בכנות למימוש תפילת הדורות "והשב כהנים לעבודתם". קוראים אלו יצאו בספר למסע נפשי מרתק היורד לברור פרטי הלכות רבות בהלכות קורבנות וטהרה שנראים סתומים. המחבר מצליח להסביר בטוב טעם, כיצד פרטי המעשים בעבודת הקורבנות מכוונים לפעול על נפשנו.

"הנזיר הוא אדם שהחליט לפקוד את אותם מחשבות וחלומות שלא הצליחו להתגשם בחיים. הייעוד שלו הוא להצליח לגעת גם באותם עולמות נסתרים שמעבר לתודעה הגלויה" כותב הרב דרור ומוסיף "המטרה של הנזיר אינה שקיעה באותם עולמות, אלא מאמץ עילאי לקחת את החלומות הגנוזים ולתת להם מקום בעולם" תאור זה של עבודת הנזיר מתאימה למחבר עצמו שהצליח להאיר מהעולמות הנסתרים של הקורבנות גם את המציאות היום יומית שלנו ביחס למוות, למערכת החיים הזוגית והמשפחתית לברית המילה ועוד.

דיני הקורבנות והטהרה תופסים מקום נכבד בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ עד שגלינו מארצנו, והלימוד בהם כמעט נפסק בכל משך הגלות הארוכה. עתה עם חזרתנו לארצנו מתבקש העיסוק מחדש בתחום זה. אשרי הרב צבי יהודה דרור שזוכה להיות בין סוללי הדרך, תהי ברכת ה' עליו ובעז"ה נזכה שיכתוב עוד ספרים רבים. נצטרף לתפילתו בראש הספר לזכות ולהוקיר טובה לבורא עולם בהקרבת קורבן תודה במהרה בימנו אמן.