פיני בדש: צריך להציל את אדמות הנגב והגליל

, ו' בכסלו תשס"ג

השבוע נערך דיון בוועדת שרים לנגב ולגליל בראשות ראש הממשלה שרון בעניין השתלטות הבדואים על אדמות המדינה בחבלי ארץ אלה.

פיני בדש, ראש המועצה המקומית עומר אמר לכתב ערוץ 7 כי הבדואים משתלטים באופן לא חוקי על אדמות המדינה. הם מקימים בתים בנגב בקצב של בין 5 ל 15 בתים ליום, אומר בדש, ומוסיף שהמציאות מוכיחה כי עד היום לא נהרס אף בית אחד, וגם מה שנהרס נבנה שוב למחרת. בדש תולה את ההשתלטות הבדואית המאסיבית על אדמות מדינה בסיבות של מצוקת דיור אבל בעיקר בגלל גורמים לאומניים.

"הסוכנות היהודית היא גן ילדים לעומת המערכת שמדרבנת את המגזר הבדואי בנגב ובגליל", אומר בדש. אף על פי שלדבריו, בשטח ניכרת הפקרות הוא אינו מציע להרוס את הבתים שנבנו אלא להתחיל למצוא פתרונות חוקיים למצב. בדש מציין כי במהלך פעילותה של ועדת השרים לנגב ולגליל בראשות ראש הממשלה, קיבלה הוועדה החלטות שבהן הוא רואה ניסיון לתת פתרון לבעיה. בין היתר הוחלט להפחית לחיילים משוחררים את מחירי הקרקעות בנגב ובגליל במרחב הכפרי, כך שישלמו רק עשרה אחוזים ממחיר הקרקע.

ראש הממשלה אף הנחה את מערכת הביטחון להעתיק את מחנות צה"ל ממרכז הארץ לנגב, ולהעביר את בית הספר הטכני של חיל האוויר לגליל. נקבע כי בתוך שבוע יימסר לראש הממשלה מיקום מדויק למתקני בית הספר הזה. עוד הורה ראש הממשלה להעביר לאלתר חלק ממפעל תע"ש לרמת בקע. החלטה נוספת היא להנחות את כל נציגי המדינה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בדבר החלטת הממשלה לתמוך בהתיישבות בודדים בנגב. גם הרכיב התחבורתי נלקח בחשבון בהחלטות הוועדה, ונשקלו דרכים לקצר את זמן הנסיעה אל המחוזות הללו. הוחלט כי יוקדם הליך התכנון והביצוע של כביש חוצה ישראל באורך 240 קילומטרים.
ו
עוד בענייני פיתוח תשתיות: קו רכבת עכו- כרמיאל יובא לוועדה לתשתיות לאומיות לאישור תכנון בשנת 2003.

החטיבה להתיישבות תפעל בשנת 2003 בנגב, ובשנת 2004 היא תפעל גם בגליל.

לדברי בדש הוועדה החליטה גם להעביר חלק מהקרקעות לקרן הקיימת כדי להשתלט עליהן באמצעות ייעורן, וכן להעביר שטחים למשמרתם של קיבוצים. מדובר, אומר בדש, במהלך בלימה ולא בהחזרת הגלגל לאחור. עם זאת ציין בדש כי אם אכן תעמוד הממשלה בתקיפות על שמירת אדמות הלאום, ותאכוף אותו באמצעות בתי משפט מיוחדים לנושאים אלו, הסכנה תיבלם. לדבריו, יש צורך לשדר לאותם מפירי חוק כי המדיניות היא קשוחה, ואז, לדבריו, כולם "יישרו קו". מאידך גיסא, מוסיף בדש כי על מדינת ישראל חובה להשקיע משאבים בפיתוחם של יישובי הבדואים, ואפילו להקים בעבורם יישובים חדשים.