"מלחמות פנימיות לא מוסיפות דבר"

הרב רפי רפי פוירשטיין, מראשי ארגון רבני "צהר" מסכם שנה של הכרה בריבונות ישראל בירושלים ומברך את עם ישראל לקראת ראש השנה.

אלירן אהרון , כ"ט באלול תשע"ח

מלחמות פנימיות לא מוסיפות דבר
מלחמות פנימיות לא מוסיפות דבר
צילום: אלירן אהרון