מצעד מנחמים אצל ח"כ אייכלר

בשל הזמן הקצר של ישיבת ה'שבעה', עלו רבנים ואישי ציבור רבים בשעות שלפני החג לנחם את ח"כ אייכלר. ראש הממשלה שיגר מברק

מיכל לוי , ג' בתשרי תשע"ט

ניחומים בבית ח"כ אייכלר
ניחומים בבית ח"כ אייכלר
צילום: לשכת אייכלר

המונים ליוו למנוחות בערב ראש השנה את אדל רבקה אייכלר, אמו של חבר הכנסת ישראל אייכלר, שהלכה לעולמה שעות ספורות לפני כניסת החג.

בשל הזמן הקצר של ה'שבעה', עלו רבנים ואישי ציבור רבים בשעות שלפני החג לנחם את חבר הכנסת מיהדות התורה.

בין המנחמים: בן האדמור מסקווירא שהגיע בשליחות אביו, הרב הראשי הרב דוד לאו, הראשל"צ הרב יצחק יוסף, רבה של ירושלים הרב עמאר, הרב בן ציון שטנגר בשם הרבי מויז'ניץ ועוד.

גם שרים וחברי כנסת טרחו לעלות לירושלים שעות לפני החג ולנחם את חבר הכנסת אייכלר. בין היתר נצפו השר ישראל כץ, יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, השר אריה דרעי, סגן השר איציק כהן, סגן השר יעקב ליצמן, סגן השר מאיר פרוש, ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מברק מיוחד ומרגש לבית האבלים. הנשיא ראובן ריבלין התקשר לח"כ אייכלר והביע תנחומים.

המנוחה נולדה בירושלים בשנת תרצ"ה לאביה הרב החסיד רבי דוד לוי ז"ל, מתלמידיו הראשונים של בעל השומר אמונים זצוק"ל. רבי דוד היה דבוק לצדיקים באמונה תמה ואת הדרך הזו ספגה המנוחה בבית אביה, והנחילה לדורות הבאים אחריה ולכל בני משפחתה.

בהגיעה לפרקה נישאה לרב החסיד ר' מנשה אייכלר, שזכה לשמש אצל האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זיע"א, האדמו"ר הקודם של חסידות מבעלזא, והיה דבוק אליו כל השנים.

לשם דבר היתה מסירותה לזולת ונהגה במידת הכנסת אורחים בעמדה לימין בעלה הרב מנשה אייכלר ז"ל. הם נהגו לערוך בשיגרה של מצוה חלוקת סעודות שבת או סעודות בר מצוה או ברית ללא תמורה, לגלמודים, ליתומים לשכנים נצרכים ולבעלי תשובה, בהתנדבות ובטוב לב.

"מאז ילדותה ועד זקנה ושיבה, היתה בעלת מידות טובות ומקבלת כל מאורעות החיים בשמחה ובעין טובה. בילדותה חזרה פעם הביתה ביום קר וגשום, ללא המעיל שלה. לשאלת הוריה השיבה בטבעיות כי ראתה אחת הילדות בכיתה, מבית עני מרוד שיצאה מבית הספר רועדת בקור הנורא, היא הסירה את המעיל והלבישה את הילדה המסכנה. כך נהגה כל חייה", ספד ח"כ אייכלר אחר מיטת אמו.

צילום: לשכת אייכלר