החוק עדיין לא אושר, הכנסת כבר מיישמת

חוק 'הצלת מזון' עדיין בתהליכי חקיקה אך עובדי מזנון הכנסת כבר משגרים מאות מנות עודפות ממטבחי הכנסת - לבתי תמחוי

חיים לב , ג' בתשרי תשע"ט

אורי מקלב
אורי מקלב
צילום: הלל מאיר/TPS

לקראת אישור הצעת חוק הצלת מזון, החלו בחודשים האחרונים במשכן הכנסת ליישם את הרעיון העומד מאחוריו וכבר כיום מחלקים עובדי מזנון הכנסת יחד עם מתנדבי ארגון 'לקט ישראל' מאות מנות עודפות ממטבחי הכנסת שלא באו לידי שימוש באותו היום.

את הצעת החוק מקדם ח"כ אורי מקלב עם ח"כים נוספים. לדבריו, האיסוף ממזנון הכנסת החל לאחר שהתקבלו כל האישורים ממנכ"ל הכנסת, ומחברת ההסעדה סודקסו, כאשר אוכלוסיית היעד היא בעיקר קשישים, משפחות מרובות ילדים.

"רוב הסועדים בבית התמחוי אינם מזדמנים אלא על פי רוב חוזרים מדי יום", מסביר מקלב. "מלבד ההסעדה בבית התמחוי המזון מועבר לנקודות נוספות כמו בתי דיור ציבורי המאכלסים קשישים, המזון שנאסף הינו עודפים.

"זו מהות הפעילות שלנו", אומרים ב'לקט ישראל', "הספק אינו מכין במיוחד מזון נוסף לצורך איסופו. כיום נאספות מהכנסת בממוצע כ 100 ארוחות ביום על ידי נהג ורכב ייעודי של לקט ישראל".

לפני חודשים אחדים אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת פה אחד לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיה חברה התורמת מזון לארגון לחלוקת מזון לא תישא באחריות אזרחית או פלילית לנזק שנגרם עקב חלוקת המזון, אלא אם גרמה לנזק בכוונה או ברשלנות חמורה.

על פי הצעת החוק גם ארגון לחלוקת מזון, המוביל, מחזיק או מחלק תרומות מזון בהתאם לחוק, לא יישא באחריות לנזק. בנוסף, ארגון לחלוקת מזון יהיה מחויב בביטוח של מחלקי ואורזי המזון.

אין מדובר במזון אשר עתיד היה להיזרק לאשפה אלא מדובר במזון מעובד הראוי למאכל ולא נוצל, כגון באולמות שמחה או מסודות גדולים אשר מייצרים כמות גדולה יותר לפני האירוע.

על פי הנתונים שהוצגו בדיון, למרות החקיקה הקיימת כיום, מדי יום מסתכנים בתי המלון בישראל בתביעות ותורמים 1,765 ארוחות חמות. "ניתן להכפיל את הכמות, אם יוסר איום התביעה", אמרו נציגי התאחדות המלונות.

בנוסף הוצג כי מעל ל-80% מהיצרנים הביעו רצון להצטרף להפניית מזון לתרומות אך הם חוששים מתביעות. על אף התנגדות הממשלה אושר החוק פה אחד בסיום הדיון.