עודפי הגבייה - לא יוחזרו לאוצר

השר חיים כץ הודיע כי לא יחדש את ההסכם המעביר למשרד האוצר את העודפים שנצברים כתוצאה מגבייה, בביטוח הלאומי.

ערוץ 7 , ג' בתשרי תשע"ט

השר חיים כץ
השר חיים כץ
צילום: פלאש 90

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, הודיע היום (רביעי) לממשלה כי הוא אינו מתכוון לחדש את ההסכם הקיים עם משרד האוצר לפיו עודפי הגבייה של המוסד לביטוח לאומי יועברו לידי האוצר.

השר כתב מכתב בנושא לראש הממשלה בו ציין כי "חלקן של ההחלטות הננקטות על ידי נציגי האוצר, מעלה חשש לקיימות המוסד לזמן ממושך כמתחייב מעצם טבעו ויכולתו למלא את התחייבויותיו כלפי הציבור, אשר שם בו את מבטחו".

הוא הוסיף כי "ב-2009 הוקמה ועדה, שכללה את בכירי הכלכלנים במשק ובחנה דרכים לשמירה על האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. המלצות הוועדה היו חד משמעיות בצורך של המוסד לנהל קרנות עודפים באופן עצמאי במקביל להעברת שווי הקרן הנוכחית כולה לרשותו".

כץ כתב עוד לראש הממשלה כי לדעתו אין להעביר את הכספים בחזרה לאוצר. "המלצות הוועדה מקבלות עיגון מובהק במסגרת תוצאות מחקרי עומק, שבחנו בין היתר את האופן שבו מתנהלות מערכות מקבילות בעולם המערבי. זאת ועוד, ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל, באמצעות משרד האוצר, והמוסד לביטוח לאומי בשנת 1980 נחתם לפני כארבעה עשורים, במהלכם השתנו 'סדרי עולם' במערכות הביטוחיות, כשלשינויים בדפוסי החיים ובעיקר בתוחלת שלהם, יש השלכה ישירה על התנהלות המוסד, המחייבת קבלת החלטות עצמאיות בכל הנוגע לליבת הפעילות שלו".