התשובה לחילול השבת - תפילת מחאה

בשל חילולי השבת בפאתי בני ברק, קוראים הרבנים לקיים תפילת מחאה בליל השבת הקרובה בסמיכות לאתר עבודות הרכבת הקלה

מיכל לוי , ח' בתשרי תשע"ט

עבודות הרכבת הקלה בגוש דן. ארכיון
עבודות הרכבת הקלה בגוש דן. ארכיון
צילום: פלאש 90

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל קראה לתושבי בני ברק להתפלל את תפילת ליל השבת הקרובה ברחובה של עיר בפאתי בני ברק בסמיכות לאתר עבודות הקלה, זאת במחאה על חילולי השבת במקום.

בהודעה שפורסמה הבוקר ביומונים החסידיים נאמר, "בימים קדושים אלו אשר הקב''ה קרוב לכל קוראיו, שמענו מתוך דאגה עמוקה ולב כואב על חילול שבת בפומבי ומתוך התרסה בתוככי עיר התורה והחסידות - בני ברק, פינת יקרת שנוסדה ונבנתה מתוך מסירות נפש לה' ולתורתו".

"עם ישראל כולו עומד בין כסה לעשור ומתפלל לגאולה, ישועה ושנה טובה והלוא 'אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת'. אותה מתנה טובה שניתנה לעם ישראל מבית אוצר גנזיו של מי שאמר והיה העולם ובכוחה הגדול 'יכולה היא שתרחם'", נכתב.

לפיכך קוראים הרבנים "לצאת בחובת מחאה על שם שמיים שנרמס מעל ומתחת לארץ, וביום השבת הקרובה לסדר ''הבו גודל לאלוקינו'' להשתתף בתפילת רבים ברחובה של עיר, במקום בו מנסים רח''ל לרמוס את כבוד השבת ונותנה. יחד כל שבטי ישראל, יצאו לקבל פני שבת בתפילה שנזכה ל'ונבנתה עיר על תילה' מתוך שמירת השבת".

עם זאת, מבהירים הרבנים כי מדובר במחאה שקטה בדמות תפילה. "ודברי חכמים בנחת נשמעים. בכח הרבים שמוחים על כבוד השי''ת ותורתו נזכה להתגשמות חזון הנביא ישעיהו 'אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד... אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר', ונתברך כולנו בגמר חתימה טובה וישועה בכל העניינים".