מי ישמור על השומרים?

חוק היועמ"שים צריך לזכות לרוח גבית מהפוליטיקאים, שבכך יצילו את המערכת הציבורית מהשחתה. דעה

עו"ד שמחה רוטמן , י"א בתשרי תשע"ט

עו"ד שמחה רוטמן
עו"ד שמחה רוטמן
צילום: ערוץ 20

הכוח שמערכת המשפט נטלה לעצמה במהלך השנים הפך זה מכבר לאיום על הדמוקרטיה ולמקור המרכזי לשיבוש רצון הבוחר. שרים שמעוניינים לקדם רפורמות בתחום משרדם או לקדם מדיניות שלשמה נבחרו, נתקלים במערכת פקידותית ומשפטית שאין להם כל דרך להשפיע על הרכבה האנושי או להכריחה לבצע את המדיניות הרצויה.

כשתשוב הכנסת לפעילותה לאחר החג, תהיה לה הזדמנות לשנות את כללי המשחק באמצעות מה שמכונה "חוק היועמ"שים". כיום ממונים יועצים משפטיים של משרדי ממשלה במכרז רגיל, ולשר אין כל נגיעה למינוי או יכולת לפטר יועץ משפטי שמשבש את פעילות המשרד ומקדם מדיניות עצמאית. הצעת חוק של חבר הכנסת אמיר אוחנה, מבקשת לקבוע שיועץ משפטי ימונה באותה דרך שבה ממונה מנכ"ל המשרד, במשרת אמון. כך יוכלו להגיע לתפקיד זה גם מועמדים מצטיינים מהשוק הפרטי, וגם המחויבות של הנושאים בתפקיד לקידום מדיניות הדרג הנבחר תגבר. להצעה זו הצטרפה הצעת חוק ממשלתית של שרת המשפטים איילת שקד, המבקשת אף היא לשנות את אופי המינוי המכרזי.

הדיון המאוחד בשתי ההצעות נתקל בהתנגדות עזה, כאשר אחד הטיעונים המרכזיים הוא שההצעות "מחלישות את מעמדם של היועצים המשפטיים כשומרי סף". בעיתוי מוצלח מאין כמוהו, התפרסם בכתב העת 'השילוח' מאמרו של עוזר שרת המשפטים, עו"ד גיל ברינגר, המראה שמעמדם של היועצים המשפטיים כשומרי סף אינו מבוסס כלל וכלל, ולמעשה מדובר במחטף שהתקבל בניגוד להחלטת ממשלה מפורשת, שדחתה בשתי ידיים את מושג "שומר הסף" וקבעה שתפקידו של היועץ המשפטי למשרד הממשלתי הוא לסייע בקידום מדיניותו של השר.

כל זמן שיועצים משפטיים רואים את עצמם כשומרי סף, הם יבחנו את הצלחתם במספר התוכניות והיוזמות שהם חסמו או שיבשו, ויטענו כי בדרך פלאית הם יודעים לייצג את האינטרס הציבורי אל מול נבחרי הציבור.

את השמירה על האינטרס הציבורי יש להותיר לציבור, שיידע לשפוט במבחן התוצאה את פעילותם של נבחריו. אסור שבשם המאבק בשחיתות, נקבל על עצמנו השחתה של המערכת הציבורית בדמותם של שומרי סף, שהסמכות בידיהם אך האחריות הציבורית מהם והלאה. על כל שומר שנציב, ניאלץ לשאול את עצמנו "מי ישמור על השומרים".

הערובה היחידה שיש לנו כציבור נגד כוח שלטוני בלתי מרוסן, היא היכולת להחליף את השלטון בבחירות. כאשר הכוח נודד מנבחרי הציבור אל המשפטנים המקצועיים, הבלתי נבחרים והבלתי ניתנים להחלפה, אנו מאבדים את קו ההגנה האחרון שלנו, ומאבדים את המאפיין הבסיסי ביותר של הדמוקרטיה – שלטון העם.

ההבנה שמושג "שומר הסף" שאומץ על ידי היועצים המשפטיים הוא מחטף חסר בסיס שנועד לצמצם את כוחם של נבחרי הציבור, צריכה להוביל לחזית אחידה של חברי הכנסת ושרי הממשלה שיקדמו ייצוג משפטי נאמן לציבור ולנבחריו. מינוי יועץ משפטי במשרת אמון איננו דבר שבמותרות, הוא זכות שהיא חובה.

הכותב הוא היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה.