אום אל חיראן: שוטרים לא יעמדו לדין

נסגר תיק החקירה נגד השוטרים שתקפו את ח"כ עודה באום אל חיראן. "החלטת השוטר לעשות שימוש בתרסיס גז לא היוותה עבירה".

ערוץ 7 , י"א בתשרי תשע"ט

ח"כ עודה לאחר האירוע
ח"כ עודה לאחר האירוע
דוברות הרשימה המשותפת

מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים החליטה היום (חמישי) לגנוז את תיק החקירה שעניינו עימות בין שוטרים ובין אזרחים בסמיכות לאירוע הירי שהתרחש במהלך פינוי היישוב אום אל חיראן בינואר 2017.

במסגרת חקירת התיק נבדקו טענות להתזת גז פלפל, שלא לצורך, לעבר ח"כ איימן עודה ולעבר אחרים שהיו במקום. כן נבדקה טענה לפציעה של חה"כ עודה ושל אדם נוסף, כתוצאה מירי של כדור ספוג לעברם, מצד השוטרים.

לאחר בחינת חומרי החקירה, הוחלט על סגירת התיק בנוגע להתזת גז הפלפל, בעילה של חוסר אשמה, ובנוגע לפציעתם של חה"כ עודה והאדם הנוסף, בהיעדר ראיות מספיקות לביצוע עבירה.

בהחלטה נקבע כי האירועים בתיק הנדון התרחשו דקות ספורות לאחר האירוע שבו נדרס למוות השוטר ארז שאול לוי ז"ל ונורה למוות האזרח יעקב אלקיעאן ז"ל, בשעת חשיכה, כאשר השוטרים בשטח פעלו תחת הנחה כי האירוע הנו אירוע חבלני.

בהודעת מח''ש נאמר כי ברקע הדברים בוצע ירי נוסף במקום לעבר רכב משטרתי וגם אירוע זה נתפס כאירוע ביטחוני.

''בנקודת זמן רגישה זו, ניסו חה"כ עודה ואנשים נוספים להתקרב אל זירת אירוע הרכב, בניגוד להנחיית השוטרים, אשר הבהירו להם כי אירע אירוע ביטחוני ואין להתקרב לזירה. על אף הוראות השוטרים והסבריהם, חה"כ עודה ואחרים המשיכו לנסות להתקדם לעבר הזירה, תוך עימות עם השוטרים, שכלל חילופי דברים ואף הדיפות שהדפו האזרחים את השוטרים''.

במח"ש ציינו כי במהלך העימות, לאחר שחה"כ עודה והאנשים הנוספים לא נשמעו להוראות השוטרים, התיז אחד השוטרים גז פלפל כלפי הנוכחים, לרבות כלפי חה"כ עודה.

''השוטר שהתיז את גז הפלפל, כאמור, אותר בחקירה ונחקר באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים. מהראיות עולה כי בנקודת זמן זו, העריך השוטר, כפי שהעריכו הכל בסביבתו, כי הזירה מסוכנת.

לפי הראיות, תחילה היו ניסיונות לבלום את ההתקדמות של עודה ואחרים, ללא שימוש באמצעים. אלא שכאמור, חה"כ עודה והאנשים הנוספים התעמתו עם השוטרים, מילולית ופיזית, ולא פינו את המקום. רק אז נעשה שימוש בתרסיס הגז. במצב דברים זה, נמצא כי החלטת השוטר לעשות שימוש בתרסיס גז לא היוותה עבירה בנסיבות העניין, בשל צורך מבצעי למנוע כניסה לא רצויה ובלתי מותרת, לזירת האירוע.

התיק בעניין זה ייגנז, כאמור, מחוסר אשמה. בהחלטת מח''ש נאמר עוד כי ''סמוך לאחר שחה"כ עודה והאנשים הנוספים הלכו לאחור בעקבות השימוש בגז, נחבלו חה"כ עודה ואדם נוסף כתוצאה מפגיעה של חפץ. חה"כ עודה טען כי נפגע כתוצאה מירי של כדור ספוג, וזאת על פי תחושתו שלדבריו לימדה על פגיעה מכדור שכזה, בצירוף מידע שאסף ממקורות שונים במקום, המעלה כי נורו בזירה כדורי ספוג.

''בחוות דעת המכון לרפואה משפטית נקבע כי הפגיעה שנגרמה לחה"כ עודה עשויה להתיישב עם פגיעה מנפילה או עם פגיעה מחפץ קהה, כאשר לאור מיקום הפגיעה – במצחו ובגבו של חה"כ עודה – סביר יותר להניח כי הפגיעה נגרמה מחפץ קהה. בחוות הדעת נקבע כי ייתכן שהיה זה כדור ספוג, אך לא ניתן לקבוע זאת באופן ברור. לפיכך, לא ניתן להסתמך מבחינה ראייתית על חוות הדעת של המכון לרפואה משפטית כשהיא עומדת לבדה, לצורך קביעה מבוססת בדבר הגורם להיווצרות החבלה.

''מן החקירה עולה כי אכן בוצע ירי בכדורי ספוג באזור, אלא שלא נמצאו ראיות של ממש המעידות על שימוש בכדורי ספוג בקרבת המקום בו נפגעו חה"כ עודה והאדם הנוסף''.

במסגרת החקירה נמצא כי במהלך השתלשלות האירוע יודו אבנים לעבר השוטרים. כמו כן נמצא כי במהלך האירוע עשו השוטרים שימוש ברימוני הלם, וכי השימוש ברימוני ההלם נעשה כדין. לאור מסקנת חוות דעת המכון לרפואה משפטית, שפורטה לעיל, לפיה סביר כי הפגיעה היא מחפץ קהה, לא ניתן לשלול גורמים אלה כגורמים אפשריים לפגיעות.

מעבר לכך, בחקירה לא נמצאו ראיות שהצביעו על שוטר מסוים שירה או יידה רימון הלם לעבר חה"כ עודה והאדם הנוסף.

''אין כאמור בסיס ראייתי מספיק לטענה כי הפציעות נגרמו דווקא כתוצאה מירי של כדור ספוג. אשר על כן, הוחלט לסגור התיק בעניין זה בהיעדר ראיות מספיקות לביצוע עבירה", נכתב בהחלטת מח''ש.

יו"ר הרשימה המשותפת ח''כ איימן עודה מסר בתגובה. "שוב מח"ש מצטיינת בלטייח ונכשלת בהעמדה לדין של שוטרים אלימים כלפי אזרחים", אמר עודה. "בכוונתנו לדרוש שיחשפו את מלוא חומר החקירה".