האם ריקוד של נשים עם ספר תורה אסור?

האם ריקוד של נשים עם ספר תורה אסור? האם נכון שישנם רבנים שהתירו זאת?

ערוץ 7 , כ' בתשרי תשע"ט

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
צילום: אלירן אהרון

רבה של העיר רמת גן, הרב יעקב אריאל, נשאל באתר "הישיבה", האם ריקוד של נשים עם ספר תורה אסור? האם נכון שישנם רבנים שהתירו זאת?

על כך הרב השיב: יש מנהג שנשים לא תגענה בספר תורה כאשר הן אינן טהורות. אולם הבעיה עמוקה יותר. מצד אחד נשים לומדות היום תורה ורוצות אף הן לשמוח בתורה. מאידך, הן מכירות רק צורה אחת של שמחה, כפי שמקובל אצל הגברים. אך באמת גם הגברים אינם חייבים לשמוח רק עם ספרי התורה - יש ישיבות וגם קהילות ספרדיות שבהן אין רוקדים כלל עם ספרי התורה.

אגב, ספרי התורה מכבידים על הרוקדים ויש מהם שנפסלים בגלל הריקודים. מדוע על הנשים לאמץ דווקא צורה זו שאין לה מקור?

מדוע שלא תהיינה מקוריות ויצירתיות ותבענה את שמחת התורה במסגרת נפרדת שלהן עם דברי תורה שלהן ושמחה משלהן?