למי הרבי נתן צ'ק פתוח?

איזה שינוי תפיסתי חולל מייסד בית החולים מעייני הישועה ד"ר משה רוטשילד במערכות הבריאות בישראל ובעולם?

אלי זלמנוביץ' , כ' בתשרי תשע"ט

הרבי מילובביץ'
הרבי מילובביץ'
פלאש 90

ד"ר משה רוטשילד רופא יהודי חם שעלה משוויץ לישראל והתיישב בבני ברק. היה מכונה "הרופא של בני ברק".

למרות היותו בעל משפחה רחבה עם 17 ילדים, הצליח לראות ולטפל לבדו בעשרות רבות של ילדים ומבוגרים מידי יום, שבת וחג.

כאשר היה צריך ללכת לבית החולה לא היה נרתע והולך מקצה העיר האחד ועד קצהו השני כאשר ילדיו מחזיקים בתיק עם הכלים והתרופות כאשר הוא נמנע מלטלטל חפצים בשבת.

ואז החליט לעשות מעשה ולהקים בית רפואה שישרת את תושבי העיר בבני ברק. הוא רכש אדמת טרשים שהיתה מיועדת עבור בריכה עירונית, על אף שידידיו ומכריו הזהירו אותו כי הוא שם כספו על קרן הצבי ואף מהנדס העיר שיגר לו מכתב אזהרה מפורש... הוא לא נרתע ואסף פרוטה לפרוטה בכל העולם להקמת בית הרפואה שאז נקרא בפי כל בית חולים.

באחד ממסעיו הוא הגיע לרבי מליובאווטיש לפגישה בבית מדרשו בניו יורק וסיפר לו על חזונו. הרבי הניח בידו צ'ק חתום פתוח ואמר לו תרשום כל סכום שתחליט. ד"ר רוטשילד רשם אלף דולר. הרבי ביקש שיקראו לזה בית רפואה והד"ר הבטיח לעשות כן וגם קיים.

כיום ניתן לראות שלט מתנוסס לגובה רב בשם "בית רפואה". הוא גם מסביר בכל עת מצוא כי אנו אמורים לטפל ולעשות את החולים בריאים ולכן קוראים לזה בית רפואה.

מהלך זה נכנס לתודעה וכיום בתי רפואה רבים בארץ ובעולם שינו את התפיסה שהינם מרכזים רפואיים ולא עוד בתי חולים.

ב"ה כיום יש קמפוס שלם שנקרא קרית מעיני הישועה ושם פועלים שני בתי רפואה גדולים אחד לגוף והשני לנפש. בקרוב ייפתח גם המבנה השלישי שיכלול את מכון הלב ומגדל אשפוז.