ניצחון לתושבי לוד

כתב אישום חמור הוגש נגד ערבים שפגעו קשות באיכות הסביבה. ראש העיר לוד יאיר רביבו: "נמגר את התופעה הפוגעת באיכות החיים של כולנו"

ערוץ 7 , כ"ט בתשרי תשע"ט

הפגנה שקיימו תושבים בלוד נגד זיהום האוויר
הפגנה שקיימו תושבים בלוד נגד זיהום האוויר
צילום: דוברות עיריית לוד

משטרת לוד ועיריית לוד, הנאבקים יום יום בעברייני איכות הסביבה שגורמים לשריפות באזור השפלה, הצליחו לקדם הגשת כתב אישום חמור כנגד בעלי תחנת מעבר ומטמנה פיראטית בסמוך לכפר דהמש, כולל חילוט כלים.

מכתב האישום עולה כי הנאשמים, ניהלו ומנהלים עסק באופן בלתי חוקי לקליטת פסולת וסילוקה. "הנאשמים בצוותא, עודדו קליטת פסולת בתחנת המעבר כשאין בידיהם רשיונות ו/או היתרים הנדרשים כדין, לא נקטו באמצעים סבירים ויעילים למניעת שפיכת הפסולת באתר, לא נקטו בכל אמצעי לכיסוי הפסולת ולצורך הפסקת בעירות באתר, לא קבעו גידור מלא והיקפי, ולא התקינו שילוט".

"במשך כל התקופה הופעלה תחנת המעבר לפסולת ע"י הנאשמים, מבלי שקיימות בה התשתיות והאמצעים שמחייב הדין ביחס להפעלת תחנת מעבר פסולת, באופן שאינו מונע זיהום אויר וריח בלתי סבירים, ומבלי שהנאשמים נקטו באמצעים הדרושים למניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מתחנות מעבר ואתר לסילוק פסולת. במעשיהם ובמחדליהם המפורטים בכתב האישום, השליכו הנאשמים בצוותא פסולת בניין ברשות הרבים ולכלכו את רשות הרבים, גרמו למטרד לציבור שלא כדין", לשון כתב האישום.

בנוסף, מפורט בו כיצד עבדה השיטה. ההשלכה בוצעה בשעות לילה במחשכים, בשטח פתוח המהווה רשות הרבים, כשהמשאיות נוסעות ללא אורות, הפסולת הכילה גושי בטון, קרשים, אספלט, בטון, עצים, ברזלים, עודפי עפר וכיו"ב, פסולת המכילה חומרים ושיירים המשמשים לבנייה. באמצעות השופל והבובקט נדחפה הפסולת לשולי השטח תוך יצירת "הר" זבל עצום הגורם מפגע ממשי ואסתטי.

עוד עולה מכתב האישום החמור כי הנאשמים בצוותא יצרו מפגע אשר ייקח שנים לשקמו ועלויותיו נמדדת במיליונים רבים, כשהכל על אדמת מנהל מקרקעי ישראל. עלות החיסכון בהפעלת מטמנה המיוחסת לנאשמים נאמדת בכ-8 מיליון שקלים.

ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, הביע את שביעות רצונו על הגשת כתב האישום החמור, וציין כי העירייה והמשטרה ימשיכו בביצוע פעילות ממוקדת, כפי שעשו כן בשטחים מועדי פורענות בלוד אשר הביאו לתפיסתם של מספר עברייני פסולת פיראטית ופסולת בניין שקיבלו קנסות כבדים ומשאיותיהם הוחרמו.

"העירייה והמשטרה רואים במפגע החמור כאחד היעדים המרכזיים. נפעל ביד קשה כנגד מפרי החוק ונמצה עמם את הדין במלוא החומרה, לרבות הגשת כתבי אישום והטלת קנסות כבדים, וכן החרמת רכבים שישמשו לביצוע העבירות. פעילות האכיפה תימשך עד לעצירה מוחלטת של התופעה המכוערת הפוגעת באיכות החיים של כולנו. תושבי לוד זכאים לאוויר נקי מבלי שיסבלו מריחות צחנה ומשריפות של חומרים רעילים ומסוכנים", אמר רביבו.

הוא הוסיף, "לא נרפה ונמשיך לדרוש מכל גורמי האכיפה, לרבות מהמשטרה הירוקה ומהמשרד להגנת הסביבה, לפעול סביב השעון ולבצע פעילות ממוקדת, עקבית ונחושה ללכידת העבריינים והעמדתם לדין במלוא החומרה תוך ביצוע מבצעים מתמשכים ומארבים עד אשר תמגר את המפגע".