כתב אישום נוסף בפרשת ישראל ביתנו

ראש מועצת תמר נאשם בכך שהעביר כספים מהמועצה לבכיר שהיה מקורב למפלגת ישראל ביתנו בתמורה לקבלת תקציבים קואליציוניים מהמפלגה.

ערוץ 7 , ב' בחשון תשע"ט

ליטבינוף בזמן מעצרו
ליטבינוף בזמן מעצרו
צילום: פלאש 90

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בתל-אביב כתב אישום, במסגרת הסדר טיעון, נגד ראש המועצה האיזורית תמר דב ליטבינוף בגין עבירה של הפרת אמונים.

על פי כתב האישום, בדצמבר 2103 החליטה ועדת התמיכות במשרד החקלאות על העברת תמיכה בגובה 7 מליון ש"ח לרשות הניקוז ים המלח.

לאחר ההחלטה פנה ליטבינוף לגרשון עמל, מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח, ואמר לו שישראל יהושע, מנהל חברת ייעוץ שעבד עם המועצה האזורית תמר, מבקש לקבל עמלה בסך 25% מכספי התמיכה, בגין שחרור הכספים שלטענת יהושע היו תקועים.

ליטבינוף סיפר לעמל כי להבנתו כספי העמלה אמורים להגיע לעובדי ציבור שבידם להשפיע על מתן תקציבים. בהמשך התקיימה פגישה בנוכחות השלושה, במסגרתה תמך ליטבינוף בהצעה ולא מנע את קידומה, זאת חרף הבנתו כאמור כי הכספים אמורים להגיע לעובדי הציבור הנזכרים. בסופו של דבר ההצעה לא יצאה אל הפועל.

במקרה אחר, במסגרת מעורבותה של המועצה האזורית תמר בבניית מכון מחקר ים המלח, פעל ליטבינוף לגיוס תקציבים ממקורות שונים. במהלך שנת 2010 פנה ליצחק בורבא, מנכ"ל מטמנות אפעה, על מנת שיסייע לו בגיוס תקציבים לטובת מכון המחקר.

בורבא הבהיר שגיוס התקציב יעשה דרך אלכס ויז'ניצר, שכיהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת מקורות, אשר ביכולתו לדאוג לכך שמפלגת "ישראל ביתנו" תקצה לכך תקציבים. עוד הבהיר בורבא לנאשם כי בעד העברת התקציב הקואליציוני יש לשלם לויז'ניצר עמלה, אשר תעמוד על סך של 25% מהיקפו, וכי לצורך התשלום לויז'ניצר על המועצה להתקשר עם חברה בשם י.א חי יזמות ואחזקות בע"מ.

בתחילת שנת 2014, לאחר שהועבר חלק מהתקציב שהובטח למועצה באמצעות החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, אישר ליטבינוף העברת סכום של כ-400,000 ₪ מהמועצה האזורית תמר לחברה.

הכספים שולמו תוך שליטבינוף מודע לכך שמקור הכספים שהועברו מהחטיבה להתיישבות הוא תקציב המדינה, ולמעשה כסף שהיה נתון לשליטת מפלגת "ישראל ביתנו" מכוח הסכם קואליציוני. ליטבינוף היה מודע לכך כי העמלה ששולמה לחברה עתידה לעבור לויז'ניצר ושיער כי ממנו היא תעבור לעובדי ציבור נוספים.

כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון, לפיו ליטבינוף יודה ויורשע בביצוע עבירת הפרת אמונים. ההחלטה להתקשר בהסדר התבססה, בין היתר, על העובדה שליטבינוף קיבל אחריות על מעשיו והודה במעשים המיוחסים לו בטרם החל לנהל את המשפט. ההסדר אינו כולל הסכמה לגבי העונש שיוטל על ליטבינוף. הפרקליטות תדרוש עונש של 9 חודשי מאסר בפועל וכן קביעה כי במעשיו של ליטבינוף יש קלון. ההסדר אושר על ידי פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן.