מה מתגלה בתוך התיבה

בהיעדר הדרכת תורה אין לעולם מנוס מלשוב אל הרחם, אל התיבה, שם יתגלה כוח מיוחד שאתו ניתן יהיה לפרוץ מחדש, אבל אחרת. הרב נסים אדרי

שמעון כהן , ג' בחשון תשע"ט

מה בתיבה?
מה בתיבה?
צילום: מיכל פטאל, פלאש 90

רחם הרחמים שבתיבה. הרב אדרי

עולם נטול הדרכה אלוקית, נטול תורה ונטול צדיק שידריך את העם והעולם הוא עולם שנדון לכישלון. כך היה לדור המבול.

בהיעדרו של צדיק שאמירתו הערכית היא 'שלי שלך ושלך שלך' העולם מתמלא גזל ועריות, נטילה בכוח ובעורמה של רכוש הזולת. במציאות שכזו אין מנוס אלא לשוב אל נקודת ההתחלה ולהתחיל מחדש וכזו היא התיבה, מעין רחם של רחמים ואהבה.

ברחמה של אמו העובר שואב ממנה כוחות ומשאבים ועם כל זאת היא מעניקה לו אהבה ורחמים אין קץ גם מבלי שהשיב לה במעשים טובים ובחיוכים. כזה הוא העולם המתכנס אל תוך התיבה, רחם הרחמים העליונים שבה מתגלה קדושת הסגולה.

כוחה של הסגולה הוא גילוי האהבה של הקב"ה אל האנושות, אל בריאתו, גם אם אינה מסגלת לעצמה את תכונות הצדיק. רחמי הקב"ה ואהבתו לבריאתו אינה תלויה במעשי האנושות שיצדיקו את קיומה. על כך אמר הרב קרליבך כי אדם הבוחר ברע ואינו מצדיק את זכות קיומו חיותו נובעת מקדושת הסגולה ומשום כך הוא זקוק וראוי לרחמים עצומים.

לאחר היציאה מאותו רחם-תיבה של חידוש האנושות מתקבלות מצוות בני נוח, מתקבלת ההדרכה האלוקית, וגם בכך לא ניתן להסתפק והקב"ה בוחר להדריך את האנושות על ידי עם צדיק שיונהג על ידי צדיק, על ידי משה רבנו שכל כולו נתינה וביטול עצמו, התבטלות של 'מחני נא מספרך'.

לימים מתגלה בגלות צדיקותו של עם ישראל. במשך אלפיים שנות גלות הראו הגויים לעם ישראל שהממון והחיים אינם שלו ובכוחם של העמים לרדוף, לעשוק וליטול מעם ישראל הכל ללא מענה ותגובה. בעל כוחו הפך עם ישראל לצדיק.

בבניית העיר והמגדל שבתוכו בבבל הייתה חסרה התחברות עם הבורא, שהוא המקור לאחדות כל הנבראים. בבניית עיר הגאולה, העיר ירושלים, בבניית גאולתם של ישראל הצדיק יופיע גם החיבור הכל כך נדרש הזה.