ארץ המגלה את כוחו הגנוז של העם

אברהם אבינו יוצא לחיפוש שבו פנימה מתגלה הבורא, והחיפוש נמשך גם בארץ ישראל המחברת בין הסופי לאינסופי. הרב אדרי לפרשת לך לך.

שמעון כהן , י' בחשון תשע"ט

ארץ שמצמיחה כוחות
ארץ שמצמיחה כוחות
צילום: ענת חרמוני, פלאש 90

התורה אינה נותנת לנו תיאור מקדים על דמותו ועברו של אברהם. לעומת זאת בחז"ל מתואר חיפוש של עשרות שנים עד שאברהם זוכה לנבואה, עד ש"הציץ עליו בעל הבירה", כלשון המדרש וגם המקום שאליו הוא הולך הוא מקום נסתר שיש לחפש אותו. הוא אינו יודע היכן היא אותה 'הארץ אשר אראך' והוא ממשיך בחיפושיו.

וכשאברהם מגיע אל הארץ הוא ממשיך בחיפושים, בחיפושים אחר קיום ההבטחות. אברהם נמצא במציאות בה הארץ אינה שלו, אין לו יורש וגם אשתו נלקחת ממנו. לעצמו אין לו דבר משל עצמו.

בעל 'מי השילוח' שם לב ללשון המדרש 'הציץ עליו', ולא 'הציץ אליו' ועל כך הוא מבאר שלמעשה בתוך החיפושים והשאלות נמצא הקב"ה בתוך החיפושים ובתוך ההתמודדויות. לא תמיד נמצא את המענה לחיפושים ולשאלות בשכל כי המענה נמצא מעבר לשכל, בתחום האינסופי. המקום הלא פתור הוא למעשה הצוהר אל הבורא.

גם את עניין ארץ ישראל קשה לתפוס רק בכלים שכליים. הרבה מהוויכוחים על ארץ ישראל מתנהלים בתחום השכלי, אבל בממד השכלי קשה לתפוס את שאלת ארץ ישראל שהרי מה פתאום שאלוקים הגדול יתעניין בחלקת אדמה? גם אברהם, שלא פקפק בהבטחת היורש, כאשר קיבל את הבטחת הארץ, ביקש 'במה אדע כי אירשנה, ביקש אות ומופת לקיומה של ההבטחה.

השכל מתקשה להבים את הקשר בין חומר לרוח, בין הסופי לאין סופי. בברכת 'אשר יצר' אנחנו מבטאים את הפליאה לנוכח החיבור הזה שבין הגשמי והרוחני במילים 'ומפליא לעשות'. בארץ ישראל מתגלה האחדות שבין רוח לגשמיות. התורה מלמדת אותנו שעל כל פרי ופרי שאדם אוכל בארץ ישראל יש הוראה מכוונת וממוקדת של הקב"ה שאומרת לו גדל, "על כל מוצא פי ה' יחיה האדם".

בארץ ישראל יש קשר בין האלוקי לאנושי ובין החומרי לרוחני. בארץ ישראל הכול קשור. הרב קרליבך איחל שנזכה להגיע למדרגת ה'לעולם אינך יודע' וסיפר את הסיפור על רבי דוד מלעלוב שהיה לבוש גם בקיץ במעיל פרווה כי בעולמו של הקב"ה לעולם אינך יודע אם מחר לא יהיה חורף.

את הביטוי 'אשר אראך' אפשר לבאר בשלושה פירושים שונים. הראשון הוא שאראה לך את הארץ במובן של אעמיד אותך על עניינה של הארץ. הפירוש השני הוא שאראה, אתגלה אני, אליך כפי שאכן בארץ מתחדש הקשר עם הבורא. בנוסף ניתן אולי לבאר את הביטוי בכך שאראה אותך, אוציא אותך מהכוח אל הפועל, אראה לך כמה עוד גנוז בך, עד כמה רב הנסתר שבך על הגלוי.

כולם שמחים על לידת תינוק רק משום שירדה נשמה מתחת כיסא הכבוד אל תוך גוף שמאפשר את הוצאת הנשמה מהכוח אל הפועל. גם הרעיון שנקרא 'עם ישראל' כשהוא יורד אל הגוף, אל ארץ ישראל, מתאפשרת יציאתו מהכוח אל הפועל.

לפעמים אנשים מרגישים לא נראים והדבר גורם לנו לעשות מעשים שונים כדי להיראות ולקבל תשומת לב, אבל הארץ הופכת אותנו מנראים לראויים. בארץ מתברך אברהם אברך מברכך וברכה היא לא השפע החיצוני אלא התגלות מה שיש בך, שתצליח בפעולות הכוחות שיש בך.