מועצת הרבנות הראשית אישרה: סמל כשרות אחיד

לרבנים הוצג סמל הכשרות החדש - במטרה להבהיר ולהקל על זיהוי הכשרות מצד הצרכנים.

חזקי ברוך , ט"ו בחשון תשע"ט

סמל הכשרות החדש
סמל הכשרות החדש
צילום: דוברות הרבנות הראשית

מועצת הרבנות הראשית החדשה קיימה היום (רביעי) את ישיבתה הראשונה.

במסגרת הדיונים הוצג סמל הכשרות החדש והאחיד המשלב את מאפייני סמל המדינה, כל זאת במטרה לאחד את סמלי הכשרות של הרבנויות המקומיות, בעקבות המלצת וועדת ההיגוי לכשרות כי ייקבע סמל כשרות אחיד שכלל הרבנויות המקומיות יעשו בו שימוש.

מועצת הרבנות הכריעה כי יש ליישם המלצה זו ומעתה על גבי כל מוצרי המזון המיוצרים בארץ יתנוסס סמל כשרות אחיד וברור, ובו ישולב המידע הרלבנטי על הרבנות המקומית, הרב המקומי נותן ההכשר ופרטים נוספים.

במסגרת הדיון הוסכם כי סמל הכשרות האחיד יהווה שיפור עבור צרכני הכשרות, שעד כה נאלצו להכיר ולחפש על גבי המוצר את שמות הרבנויות המקומיות השונות ולהתמודד עם מספר סמלים שונים לכל רבנות או לחפש את הכשרות של רבנויות מקומיות שאין להן סמל כשרות מוכר.

לאחר הדיון בנושא התקבלה ההחלטה לאשר את סימול הכשרות החדש ואת ההנחיה לרבניות המקומיות לעשות שימוש בסמל כשרות אחיד, לאור הערותיהם של חלק מהרבנים, הוסכם כי במסגרת כשרות מהדרין של הרבנות המקומית ניתן יהיה להוסיף סמל כשרות נוסף המזוהה עם הרבנות המקומית.