ראש לשכת עורכי הדין אפי נוה יועמד לדין בכפוף לשימוע

עו"ד אפי נוה ואישה שהיתה עימו החליטו להסתיר את יציאת האישה מגבולות ישראל ואף את חזרתה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט בחשון תשע"ט

עו"ד אפי נווה
עו"ד אפי נווה
צילום: אלירן אהרון

פרקליט המדינה שי ניצן הודיע היום (ראשון) לעו"ד אפי נוה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, כי הפרקליטות שוקלת להעמידו לדין בכפוף לשימוע, בגין ביצוע עבירות של קשירת קשר לעוון, יציאה מישראל וכניסה לישראל שלא כחוק בצוותא, וקבלת דבר במרמה בצוותא.

על פי חומר החקירה, נוה ואישה שהיתה עימו החליטו לצאת יחד לחו"ל. השניים קשרו קשר להסתיר ולהעלים במרמה ושלא כחוק את יציאת האישה מגבולות ישראל, וכניסתה חזרה לגבולות ישראל, ולמנוע במרמה ושלא כחוק את תיעוד הכניסה והיציאה הרשמיים ברישומי המעברים.

על פי החשד, נוה הזדהה בפני העמדה הממוכנת המוציאה אישור מעבר (גייט פאס) ליוצאים לחו"ל, וקיבל את אישור המעבר. לעומת זאת האישה שיצאה עמו, לא הזדהתה בעצמה, לא בפני בקר גבולות ולא בפני עמדה ממוכנת וממילא לא קיבלה גייט פאס.

עם קבלת הגייט פאס, מסר אותו נוה לידי האישה, והיא עברה בשער המעבר באמצעותו. במקביל, נצמד נווה אל גבה של אישה אחרת שעברה בשער המעבר באמצעות הגייט פאס של עצמה, צעד מאחוריה ובעקבותיה בזריזות, וכך השתחל ועבר בשער המעבר יחד עמה בו זמנית. בדרך דומה פעלו השניים עת חזרו לישראל שאזי נצמד נוה לאישה שחזרה עמו.

באופן זה הוסתרו והועלמו לכאורה יציאתה וכניסתה של האישה מישראל ולישראל ונמנע תיעודן הרשמי בתיעוד המעברים, וזאת במרמה ושלא כחוק.

בעת החזרה, בקרית גבול שהוצבה ושהתה בסמוך לשערי מעבר אלה הבחינה בהתנהלותם, ניגשה אליהם, ותשאלה אותם תשאול ראשוני בנושא. במהלך תשאול זה הציגו השניים מצג כוזב לפיו אינם יודעים במה מדובר. נוה אף טען בפני הבקרית בכזב שכלל אינו מכיר את האישה.

בגין כל אלה הפרקליטות שוקלת להעמיד את נוה לדין בכפוף לשימוע שיתקיים, ככל שיתבקש, בפני פרקליטות המחוז.

עו"ד בועז בן צור, פרקליטו של עו"ד נוה, מסר בתגובה: "אין כל יסוד להעמדתו לדין של מר נוה ושל בת זוגו. הודעת הפרקליטות שגויה, והדברים יתבררו אל נכון בהליך השימוע".