הרבנות הצבאית מתעצמת לאור מורשת הרב גורן זצ''ל

הרב הראשי לצה"ל תא"ל הרב איל קרים במאמר מיוחד לקראת האזכרה במלאת 24 שנים לפטירתו.

הרב תא"ל איל קרים , כ"ג בחשון תשע"ט

הרב אייל קרים
הרב אייל קרים
צילום: הלל מאיר/TPS

רבות דובר על אישיותו הייחודית של הרב גורן, על היותו גדול בתורה, אדם אמיץ שלקח על עצמו אחריות גדולה, ולא מנע עצמו מלהתמודד עם שאלות קשות ואתגרים מורכבים שהיו כרוכים גם בהעמדת היסודות לרבנות הראשית לצה"ל .

אחת הנקודות הבולטות בדמותו ובאישיותו של הרב גורן, מעבר לגדלותו העצומה בתורה, היתה שקידת התורה ורצונו לזכות לסיעתא דשמיא להחלטות הקשות שקיבל ולהלכות שפסק.

כבר מילדותו הקפיד הרב באופן חסר פשרות על קביעת עיתים מסודרת לתורה, ביום ובלילה, בעיתות שגרה ובמהלך המלחמה, וכך נהג גם לאחר שנתמנה לרב הראשי לצה"ל. ברכבו נמצאו תמיד מסכתות מהש"ס, ולאור פנס קטן היה לומד בנסיעות הארוכות. שבעה דפים למד מידי יום, כדי להספיק לסיים את הש"ס פעם בשנה.

מעבר לכל המטלות שמונחות על כתפי הרב הצבאי, כמו כשרות, שבת, נוכחות בטקסים ועוד, טען הרב גורן שעל הרב להיות שקוע בלימוד התורה, בעמל ובהתמדה. רק כך יוכל להתעלות, להחכים, לרומם את סובביו ולהיות קשור בטבורו לעולם ההלכה והפסיקה, ומתוך כך יוכל למלא כיאות את תפקידו כרב צבאי.

אחת הדוגמאות המרתקות לאחריות הלכתית ולעוצמת מצפונו הפנימי של הרב, שביקש לקבל סיעתא דשמיא לכך שנהג כשורה, ניתן למצוא בסיפור אודות הטיפול בחללי גוש עציון.

בספרו של אבי רט "בעוז ובתעצומות" הוא מתאר את חיבוטי הנפש האם נהג כדין בהחלטתו לפנות את עצמות הקדושים לקבורה בהר הרצל. בכנות יוצאת דופן, מתאר הרב גורן את אשר הדמעות שזלגו מעיניו במהלך הנסיעה מגוש עציון לירושלים, עד שלפתע החליט לחזור לתלמודו, ובדיוק באותו היום למד סוגיה במסכת שקלים, שממנה הבין והסיק שנהג כדין, ואכן היה מקום לפינוי עצמות הקדושים לקבורה מכובדת בהר הרצל. וכך הוא מסיים את סיפורו:

"גם אם הייתי מגלה את זה בבית אחרי כן, גם אז היה בשבילי מספיק ... אבל כאשר למדתי את המשנה והעניין התגלה לי בדיוק בירידתי בכביש המסרק, תוך כדי העיסוק בעצמות החיילים וההירהורים הפנימיים שלי, זה היה בשבילי סימן מן השמיים שמעשיי והמבצע הזה רצויים לשמיים, והם לפי התורה".

כ"ד שנים חלפו מאז הסתלקותו של הרב גורן, ובחסדי שמיים הרבנות הצבאית הולכת ומתעצמת, ומגשימה את ייעודה בצבא ההגנה לישראל.

מורשתו של הרב גורן מלווה אותנו בתחומים שונים, וגם בעניין זה, של הדביקות הבלתי מתפשרת בלימוד התורה בעמקות ובהיקף, אנו שואפים לצעוד בדרכו ולאורו. יהי זכרו ברוך.

אזכרה במלאת 24 שנים לפטירת הרב שלמה גורן זצ''ל תיערך מחר (שישי) בשעה 09:00 בבית העלמין בהר הזיתים.